مس و تنگستن ده نو

پروژه ها

محدوده مس و تنگستن ده نو با مساحت ۱/۵۳ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان خمین واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از جاده‌ی خمین- الیگودرز، طی مسافت ۲۵ کیلومتر از خمین، روستای ده‌نو، طی ۲ کیلومتر به به سمت روستای فرج آباد و قره کهریز می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: اپی‌ترمال و رگه ای
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت و تورمالین
 • نوع گانگ: سیلیس، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، W، B، As، Mn، F، Bi، Pb و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: میکروگرانودیوریت، گرانیت، هورنفلس، اسلیت، فیلیت و کنگلومرا
 •       سن سنگ میزبان: تریاس تا کواترنری
 •      آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، کلریتی شدن، کائولینیتی شدن و تورمالینی شدن

 

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در محدوده دارای طول ۳۰۰ متر و عرض ۱ تا ۵ متر و افراز ۰/۵ تا ۳ متر می باشد و عیار مس بین ۰/۱ تا ۰/۸ درصد، عیار طلا بین ۱۰ تا ۲۲۰ ppb، عیار تنگستن بین ۱۰ تا ۶۰ ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه تناژ قطعی برابر با ۴۱،۸۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط ۰/۵۱ درصد مس می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در منطقه وجود دارد و همچنین جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه از سازمان نقشه‌برداری کشور
 • استخراج عوارض وساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی ۱:۲۰۰۰۰
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد۳۰ نمونه
 • ارسال ۳۰ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay در هر دو مرحله نمونه برداری
 • نمونه برداری شامل برداشت حدود ۱۰ نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی
 • نمونه برداری شامل برداشت حدود ۱۰ نمونه جهت انجام مطالعات مینرالوگرافی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تجزیه و تحلیل عناصر به لحاظ پراکندگی ژئوشیمیایی و تهیه‌ی نقشه ژئوشیمی عناصر
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و Rs برای ۵۱۳ نقطه در ۶ پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ بوسعت تقریبی ۴۱ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار بوسعت تقریبی ۴۱ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • احداث جاده‌های دسترسی ۱ کیلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد ۸ سکو
 • حفر ترانشه‌های اکتشافی به حجم ۱۳۰ متر مکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها بطول ۱۰۰ متر
 • نمونه برداری از ترانشه ها به تعداد ۲۳ نمونه جهت آنالیز عناصر بروش ICP-MS و Fire Assay
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه ها و بررسی تغییرات عیار عناصر
 • تهیه نقشه‌های ژئوشیمیائی عناصر در ترانشه‌ها
 • حفر گمانه‌های اکتشافی به تعداد ۵ حلقه با متراژ ۲۸۳/۵ متر
 • انجام مطالعات مغزه‌ها در سر چاه‌ها پس از مغزه‌گیری (Quick Log)
 • بررسی و مطالعه RQD و R. مغزه‌ها و انجام برش آن‌ها
 • نمونه‌‌برداری به تعداد ۴۲ نمونه از گمانه‌های
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده به روش ICP-MS
 • ارزیابی و تخمین ذخیره
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها در سه مجلد

مالـکیـت

این محدوده دارای گواهی اکتشاف و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.