مس و آهن اسکارنی نشوه

پروژه ها

محدوده مس و آهن نشوه با مساحت ۵/۹۵ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود ۲۴ کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق آزاد راه تهران- همدان و ورود به جاده ساوه- بوئین زهرا امکان پذیر می‏ باشد. پس از طی حدود ۱۲ کیلومتر از جاده ساوه- بوئین زهرا، وارد جاده آسفالته فرعی به سمت روستای ورده شده و پس از آن با حرکت به سمت روستای نشوه می‏ توان از شمال وارد چهارگوش محدوده مورد مطالعه شد.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن – سکانس توفی مس‌دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، کالکوسیت، مگنتیت، بورنیت و کالکوسیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اسپیکولاریت، اکتینولیت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Fe

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت پورفیری، ریوداسیت توف، لاپیلی توف، دیوریت، گرانودیوریت و میکروکوارتز دیوریت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک، سرسیتی، هورنفلسی، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیدآهن

ابعاد ذخیره

بخش اسکارن مس و آهن توده‌ای به طول تقریبی ۱۵۰ متر و عرض ۱۰ متر،  عیار مس حداکثر و میانگین به ترتیب ۱/۷ و ۱ درصد، عیار طلا حداکثر ppm 0/2.

سکانس مس دار به صورت رگه و رگچه‌ای و میان‌لایه‌ای به طول تقریبی ۵۰۰ متر و ضخامت ۰/۵ تا ۱/۵ متر با عیار حداکثر و میانگین به ترتیب  مس ۱/۱ و ۰/۸۶ درصد.

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی درد دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق و جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۹۵ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۹۵ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۳۸ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۳۸ نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۱۴ نمونه به روش XRF
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد ۶۰ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۶۰ نمونه
 • برداشت ۷ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۷ مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۱۱ پروفیل و ۱۰۰۰ ایستگاه

مالـکیـت

این محدوده در مرحله دریافت پروانه اکتشاف می باشد و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.