مس ناتیو یکان کهریز – مرند

پروژه ها

محدوده مس یکان کهریز علیا با مساحت ۴/۱ کیلو متر مربع واقع در استان آذربایجانشرقی در نزدیکی شهرستان مرند واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارسباران قرار گرفته است، راه های دسترسی به این منطقه، از مرند به سمت یامچی و از آنجا به سمت روستای یکان کهریز امکان پذیر است.

 • ژنز: مس نوع میشیگان یا مانتو
 • پاراژنز کانه‌ها: کانه ها (مس خالص، کوپریت، مالاکیت، آزوریت)
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: مس خالص و کوپریت

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: آگلومرا، توف و ماسه سنگ
 • سن سنگ میزبان: ائوسن

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی مس در این منطقه دارای طول چند صد متر و عرض ۱ الی ۶ متر و افراز ۱ الی ۵ متر می باشد و عیار ماده معدنی مس بین ۱ تا ۶ درصد می باشد. لازم به ذکر است لایه مالاکیت دار و در عمق حاوی کانه مس طبیعی و کوپریت و بدون هیچگونه کانه سولفیدی می باشد.

میزان ذخیره

با توجه به عملیات اکتشافی و مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت حدود ۳۲۰۰۰ تن با عیار ۳/۵ درصد ذخیره قطعی ذکر شده است و ۱۷۰۰۰۰ تن با عیار ۰/۶ درصد ذخیره احتمالی اشاره شده است.

ذخیره قطعی کانسار

آب، برق و جاده آسفالته در نزدیکی محدوده موجود می باشد.

زیرساختها

 • تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ به وسعت تقریبی ۴۰ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری لیتو ژئوشیمیایی و آنالیز نمونه ها به تعداد ۴۳ نمونه
 • تهیه و مطالعه مقاطع صیقلی و نازک از مغزه های حفاری به تعداد ۱۵ نمونه
 • عملیات برداشت ژئوفیزیکی بروش IP و RS در ۸۰۰ نقطه
 • تعبیر و تفسیر داده های ژئوفیزیکی با گزارش مربوطه
 • حفر ۵ حلقه چاهک به حجم تقریبی ۱۵ متر مکعب
 • نمونه برداری و آنالیز نمونه ها از ترانشه جاده پس از پاکسازی به تعداد ۳۱ نمونه
 • حفر یک حلقه تونل اکتشافی به حجم تقریبی ۱۳ مترمکعب
 • احداث جاده به طول تقریبی ۲ کیلومتر  به منظور حفر گمانه های مغزه گیری
 • حفر گمانه های پودری به میزان تقریبی ۶۰۲ متر در  ۲۹ حلقه
 • نمونه‌برداری از حفریات پودری به تعداد ۳۱۵ نمونه
 • آماده سازی و آنالیز عنصر مس در ۳۱۵ نمونه‌ پودری
 • حفر گمانه های مغزه گیری به طول تقریبی ۲۷۶ متر در ۸ حلقه چاه
 • لاگینگ مغزه‌های حفاری به میزان ۲۷۶ متر
 • برش مغزه های حفاری به میزان ۲۷۶ متر
 • آنالیز مغزه‌های حفاری حداقل به تعداد ۵۸ نمونه برای تعیین عنصر مس
 • تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۲۰ هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۲۰ هکتار
 • آزمایش فرآوری و ذوب برروی ۲ کیلوگرم از نمونه‌های تونل
 • آزمایش کانه‌آرائی (میز لرزان) و آنالیز نمونه‌های خروجی
 • مدلسازی سه بعدی و ارزیابی دخیره
 • تکمیل گزارش نهایی

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.

مالـکیـت