مس ماسیو سولفاید نه‏ کوهی

پروژه ها

معـدن نه‌کوهی با مساحت ۳۲ کیلومتر مربع در استان کرمان، شهرستان کرمان و شهر اختیارآباد واقع شده است. معدن نه‌کوهی در استان کرمان، شمال غرب کرمان واقع شده است و محصول اصلی آن مس سولفیدی می‏ باشد. عملیات اکتشاف این معدن در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید.

راه دسترسی

برای رسیدن به منطقه می‌توان از جاده آسفالته کرمان – اختیار آباد – چشمه گز به طول ۳۷ کیلومتر استفاده نمود. یک راه شنی به طول ۴ کیلومتر از روستای چشمه گز به سمت شمال جدا می‌شود که از آن برای رسیدن به بخش‌های غربی محدوده می‌توان کمک گرفت و یک راه خاکی به طول ۹ کیلومتر نیز از چشمه گز به سمت شرق می‌رود که بعد در حاشیه شرقی محدوده، شمالی- جنوبی می‌شود. برای رسیدن به شرق محدوده نیز از این جاده می‌توان استفاده نمود.

تـیپ کانسار (ذخیره)

ژنز: ماسیوسولفید آتشفشانی
مشخصات کانه‌زایی: کانی‌سازی مس به صورت سولفید با عیار بیش از یک درصد شکل گرفته است. ضخامت کانی‌سازی در بعضی از گمانه‌ها تا ۴۰ متر به صورت پیوسته مشاهده شده است. میزبان اصلی کانسار واحد شیل و در مرتبه بعدی ریوداسیت با عیار کمتر است، کانه‌های فلزی کانسار شامل کالکوپیریت و پیریت هستند.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به گواهی کشف صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن استان کرمان، ذخیره قطعی مس ۱۵۰ هزار تن با عیار ۰/۸ درصد و ذخیره احتمالی ۲،۱۷۸،۰۰۰ تن است.

همچنین میزان ذخیره قطعی آهن (هماتیت) محدوده ۵۰ هزار تن با عیار ۲۹/۱ درصد و ذخیره احتمالی ۳۵۲،۰۰۰ تن می‌باشد.

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان: سنگ‌های رسوبی شیل و واحد ولکانیک ریوداسیت (متعلق به سری ریزو)
سن سنگ میزبان: اواخر پرکامبرین تا اوایل کامبرین
آلتراسیونها: کربناتی و سریسیتی

زیرساختها

آب و برق به فاصله ۵ کیلومتری معدن، واقع در روستای چشمه گز می‌باشد.

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به آقای عبدالرحیم خواجویی سیرجانی و دارای مشارکت نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می باشد.