مس سرچاه

پروژه ها

محدوده مس سرچاه به مساحت ۲۵/۷ کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسی به محدوده مورد مطالعه از طریق جاده بیرجند- خوسف- ماژان امکان پذیر است، که جاده آسفالته معروف به ماژان از جنوب خوسف منشعب می شود. از کیلومتر ۲۵ جاده مذکور، جاده آسفالته بصیران و معدن مس قلعه زری از سمت چپ، منشعب می‌شود و پس از گذر از آبادی همند به سرچاه می رسد. دسترسی به محدوده از طریق جاده خاکی به طول ۷ کیلومتر امکان پذیر است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: مس سولفید توده‌ای آتشفشانی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، اکسید و هیدروکسیدهای آهن
 • نوع گانگ: پیریت و سیلیس
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu و Zn

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: سری افیولیتی و گرانودیوریت
 • سن سنگ میزبان: کرتاسه
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی مس در سنگ میزبان شیست و دارای رگچه‌های سیلیسی و اکسید آهن شدید شکل گرفته است. ضخامت کانی‌سازی بین ۰/۳ تا ۲ متر و طول قابل رویت آنها ۲۰ تا ۳۰ متر می‌باشد. کانه‌های مهم مشاهده شده بیشتر مالاکیت و نئوتسایت هستند. مقدار عیار مس در نمونه‌های پی‌جویی برداشت شده تا ۵ درصد حاصل شده است. در این محدوده تونل‌های شدادی بسیار جالب و بزرگی مشاهده می‌شود. در قسمت جنوب محدوده به طور مشخص آثار استخراج مس مشاهده می‌شود و چندین تونل متصل به یکدیگر که کانی‌سازی مس اکسیده در آن مشاهده می‌شود وجود دارد.

وضعیت فعلی عملیات اکتشافی

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیکترین روستا به این محدوده روستاهای سرچاه شور و علی‌آباد است که در فاصله ۱۰ کیلومتری محدوده قرار گرفته و دارای آب، برق، پاسگاه نیروی انتظامی و خانه بهداشت است.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه‌ی نقشه‌ی آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲۵/۷ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲۵/۷ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۲۹ نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay.
 • ارسال ۲۹ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه.
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۶ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جمعا به وسعت ۶۸/۸ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۱۶۷۰ نقطه در ۱۶ پروفیل

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف به نام آقای اسماعیل حسینی ‏است و دارای مشارکت‌نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می‌باشد.