مس رگه ای زرندیه

پروژه ها

محدوده مس زرندیه با مساحت ۵/۳۵ کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در یک کیلومتری بخش شرقی آزاد راه تهران – ساوه (کیلومتر ۵۵ به سمت ساوه) قرار دارد.

 • ژنز: رگه ای و رگچه ای مرتبط با توده های نفوذی (IOCG)
 • پاراژنز کانه‌ها: نئوتوسایت، مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، بورنیت و اولیژیست
 • نوع گانگ: سیلیس، پیریت، هماتیت، گوتیت و کلریت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Mo، As و Fe

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: توده‌های نفوذی گابرو، دیوریت و مونزودیوریت به همراه سنگ های ولکانیکی آندزیت،ریولیت و ریوداسیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک، پروپیلیتیک، سیلیسی شدن، اکسید و هیدروکسید آهن

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی دارای طول ۱۰ تا ۲۰۰ متر و عرض ۱ تا ۴ متر و افراز ۱ تا ۲۰ متر می باشد و عیار ماده معدنی برای مس حدود ۰/۱ تا ۳/۲ درصد، مولیبدن ۱ تا  ۱۰۵ ppm و طلا ۱۰ تا ۳۴۰  ppb می باشد.

میزان ذخیره

فعلا به علت به اتمام نرسیدن عملیات حفاری، ذخیره قطعی اعلام نمی شود.

ذخیره قطعی کانسار

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

زیرساختها

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و…، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید عکس‌های هوایی با کیفیت بالا در محدوده‌ی زرندیه
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن زون‌های کانه‌دار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۳۵ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۵/۳۵ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۲۰ نمونه
 • ارسال ۲۰ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • برداشت ۱۴ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک، صیقلی و ارسال به آزمایشگاه در مرحله تهیه نقشه ۱:۲۰,۰۰۰
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۱۴ مقطع میکروسکوپی جهت تهیه‌ی نقشه ۱:۲۰,۰۰۰
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۹۲۰ ایستگاه
 • احداث ۱۰ سکوی حفاری
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۵۷ ترانشه و با حجم ۲۰۴۰ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۸۲۴ متر
 • برداشت جمعا ۵۳ نمونه از ترانشه‌ها جهت انجام آنالیز ICP-OES ،Fire Assay و XRF
 • ارسال ۵۳ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • حفر گمانه مغزه‌گیری به متراژ کلی ۴۰۰ متر
 • بررسی و مطالعه RQD مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ ۴۰۰ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۴۰۰ متر و تهیه‌ی گزارش
 • نمونه‌برداری ۱۲۰ نمونه از گمانه‌ها
 • ارسال ۱۲۰ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای گواهی کشف و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.

مالـکیـت