مس کهک

پروژه ها

محدوده مس کهک با مساحت ۱۸/۴ کیلومتر مربع واقع در استان قم در نزدیکی شهرستان کهک واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در ۲۰ کیلومتری جاده آسفالته (مسیر قم به کاشان) از قم به کهک و سپس در ۵ کیلومتری شرق محدوده مورد نظر جاده خاکی قراردارد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه‌ای (تیپ مانتو) میشیگان، مس بازالتی (مس در مجاورت سنگ آهن کربناته- واحد ولکانیکی)
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، کالکوسیت، کوولیت، آزوریت و کالکوپیریت
 • نوع گانگ: سیلیس و کانه‌های کربناته
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: نقره – مس و باریت

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت (مگاآندزیت)، آندزیت بازالت توفی (ولکانیک) در مجاورت آهک‌های ضخیم (اوربیتولین‌دار)
 • سن سنگ میزبان: ائوسن-الیگوسن (ولکانیک‌های ائوسن)
 • آلتراسیون: پروپیلیتی، کلریت و اپیدوت

عیار

ابعاد ماده معدنی در این محدوده به طول ۶۰۰ متر و عرض ۱ تا ۴ متر می باشد و عیار مس در بخشی اکسیدی به ‌طور متوسط برابر با ۲ درصد و در بخش سولفیدی تقریبا ۱ درصد می‌باشد.

.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره قطعی مس باعیار متوسط ۱/۴ درصد به مقدار ۲۰۵۹۵۸ تن و با عیار متوسط ۲/۳ درصد به مقدار ۱۰۰۹۸۷ تن می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در فاصله‌ی ۱/۵ کیلومتری محدوده قرار دارد و جاده‌ی خاکی و ماشین‌رو تا نزدیکی زون کانی‌سازی وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و…، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت عملیات صحرایی
 • تهیه نقشه توپوگرافی ۲۰۰۰۰ به مساحت ۱۸/۴ کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی ۲۰۰۰۰ به مساحت ۱۸/۴ کیلومتر مربع
 • برداشت ۲۰ نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی ۲۰۰۰۰
 • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی به تعداد ۲۰ نمونه جهت تهیه نقشه زمین‌شناسی ۲۰۰۰۰
 • برداشت نمونه و انجام آنالیز شیمیایی به روش ICP و طلا به تعداد ۸ نمونه
 • انجام مطالعات و عملیات زمین‌شناسی و پی‌جویی‌های چکشی در کل محدوده اکتشافی
 • حفر ۲۱ رشته ترانشه با پیکور در زون‌های کانه‌دار
 • حفر چاهک‌های اکتشافی به تعداد ۵ چاهک و به حجم ۱۰ متر مکعب
 • برداشت مقاطع ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی (از دیدگاه واحدهای سنگی، کانی‌سازی، توپوگرافی و…) و ترسیم کامپیوتری
 • برداشت نمونه از ترانشه‌ها و چاهک‌های اکتشافی به تعداد ۲۶ نمونه و آنالیز آن‌ها به روش ICP
 • تهیه نقشه توپوگرافی ۱۰۰۰ به وسعت ۶۰ هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی ۱۰۰۰ به وسعت ۶۰ هکتار از زون‌های کانه‌دار مس و باریت
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی در زون کانه‌دار با روش IP و RS با ۵ آرایش پروفیلی که در مجموع ۷۸۴ نقطه برداشت شد
 • برداشت ۵ نمونه جهت تهیه مقاطع صیقلی در ارتباط با تشخیص کانه‌ها
 • تهیه نمونه‌های لازم از دپوهای استخراجی ناشی از حفر ترانشه و چاهک به تعداد ۴ نمونه و آنالیز به روش ICP
 • انجام حفر گمانه اکتشافی به تعداد ۸ حلقه به متراژ کلی ۴۲۱/۷۵ متر
 • برش مغزه‌ها به متراژ ۴۲۱/۷۵ متر و نمونه‌برداری از آن‌ها
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از مغزه‌ها به تعداد ۶۳ نمونه
 • لاگینگ تمامی گمانه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌های اکتشافی و رسم نمودارها
 • مدل‌سازی ذخیره
 • ارزیابی و تخمین ذخیره مس و باریت
 • تهیه گزارشات نهایی

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به سید علی مشکانی می باشد.