مس تپه هفت میل

پروژه ها

محدوده مس و باریت هفت میل با مساحت ۳۷/۸ کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق زرندیه، روستای خشکه رود به سمت روستای بیلفتو که اکثر مسیر آسفالته می‌باشد ولیکن در محدوده جاده‌های خاکی و شوسه وجود دارد.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: رگه‌ای- توده‌ای
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، پیریت، کالکوپیریت، نئوتوسایت و باریت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اکسید و هیدروکسید آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Mo، Ba، Au

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: توف و ویتریک توف‌های کریستالی، آندزیت و تراکی آندزیت، ایگنیمبریت‌های ریولیتی تا داسیتی و ریولیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، آرژیلیک متوسط، آلونیتی و ژاروسیتی شدن و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در این محدوده دارای طول ۱۰ تا ۶۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۱/۵ متر و افراز حداکثر ۰/۵ متر می باشد عیار مس بین ۰/۱ تا ۱ درصد، طلا بین ۱۰ تا ۴۴۲ ppb  و عیار متوسط باریت ۵۰ درصد می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره‌ی قطعی برابر با ۱۱,۶۲۸ تن کانسنگ با عیار متوسط ۰/۴ درصد می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • خرید عکس هوایی با قدرت تفکیک بالا برای محدوده تپه هفت میل
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۳۷/۸ کیلومتر مربع
 • انجام عملیات پی‌جویی و برداشت ۱۹ نمونه سطحی و انجام آنالیز طلا و عناصر همراه
 • تهیه نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۲۷/۲ هکتار
 • تهیه نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس ۱:۱,۰۰۰ در دو منطقه به وسعت مجموعا ۲۷/۲ هکتار
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۲۰ ترانشه و با حجم ۳۹۸ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۲۰۴ متر
 • آماده‌سازی، ارسال و آنالیز ۳۹ نمونه از ترانشه‌ها جهت عناصر همراه به روش ICP-OES
 • ارزیابی و تعیین ذخیره

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به گروه معدنی و بازرگانی زرمش می باشد.