مس، طلا و آهن اسکارنی سیلیجرد

پروژه ها

محدوده مس و طلای سیلیجرد با مساحت ۷/۱ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود ۱۷ کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق آزادراه تهران – همدان و ورود به جاده ساوه – بوئین زهرا امکان­پذیر می­­ باشد پس از طی حدود ۳ کیلومتر از جاده آسفالته فرعی نورعلی بیگ به یولاق می­ توان داخل روستای سیلیجرد و سپس از جنوب وارد چهار گوش محدوده مورد مطالعه شد.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن – رگه های سیلیسی-کلسیتی حاوی طلا و مس – دایک‌های آندزیتی مس‌دار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، مالاکیت، کالکوسیت، مگنتیت، آپاتیت و اکتینولیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کلسیت، اسپیکولاریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Fe

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، دیوریت، گرانیت، آندزیت، توف آندزیت، توف داسیت، توف لیتیک و آگلومرا
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی، آرژیلیک، سریسیتی، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیدهای آهن

ابعاد ذخیره

رگه‌های سیلیسی-کلسیتی حاوی کانی‌سازی مس و طلا به طول تقریبی ۱ کیلومتر و ضخامت ۰/۵ تا ۱ متر،  عیار مس حداکثر ۳/۵ و میانگین ۲/۸ درصد
بخش اسکارن مس و آهن به طول تقریبی ۵۰۰ متر و ضخامت ۱/۵ تا ۲ متر، عیار مس حداکثر ۳/۲ درصد و عیار طلا حداکثر ppm 0/3
کانی‌سازی رگه‌ای مس به صورت رگه، رگچه‌ای و لایه‌ای به طول تقریبی ۲۰۰ متر و ضخامت ۱ تا ۱/۵ متر و عیار حداکثر ۲ درصد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی در دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق و جاده دسترسی خاکی برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۷/۱ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۷/۱ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۴۳ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۴۳ نمونه
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد ۱۰۳ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۱۰۳ نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۴ نمونه به روش XRF

مالـکیـت

این محدوده در مرحله دریافت پروانه اکتشاف می باشد و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.