فلدسپات خشکه در

پروژه ها

معدن فلدسپات خشکه‏ در با مساحت ۳/۵۵ کیلومتر مربع در جنوب ‏شرق استان مرکزی و شهر اراک واقع شده است. معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در حال استخراج می‎باشد. با توجه به وجود چندین جبهه کار استخراجی در منطقه‌، از اینرو می‌توان با گسترش این سینه کارها به طور همزمان ماده معدنی فلدسپات سدیک و پتاسیک، سیلیس و میکا را استخراج و به فروش رساند.

راه دسترسی

معدن فلدسپات خشکه در با مساحت ۳/۵۵ کیلومترمربع در استان مرکزی و ۶۰ کیلومتری جنوب غرب شهرستان اراک قرار دارد. برای دسترسی به معدن پس از طی ۶۲ کیلومتر جاده آسفالته ازنا-شازند و عبور از شهرستان شازند به دو راهی روستای ده مهدی رسیده و پس از طی ۸ کیلومتر جاده خاکی و گذر از روستای اسکندرلو از جنوب می‌توان وارد معدن شد.

تـیپ ذخـیره

هورنفلس کردیریت، آندالوزیت دار وشیست های لکه دار و شار گرمابی ناشی از آن سبب فرآیند دگرگونی مجاورتی در سنگ های اطراف شده است. دایک‌های پگماتیتی کوارتز،فلدسپات، کلریت، مسکویت و تورمالین دار با روند شمال باختر-جنوب خاور گسترش دارد. ضخامت این رگه‌ها بعضا به ۵ متر نیز می رسد و به صورت موازی یکدیگربه طول ۱ کیلومتر به صورت ناپیوسته در منطقه قابل مشاهده است. فلدسپات سدیک، پتاسیک سیلیس شیری و میکا در این رگه‌ها قابل مشاهده هستند.

چشم انداز معدن

وجود رگه‌های متعدد با ضخامت وگسترش زیاد در منطقه قابل توجه است. ازاین رو با توجه به وجود میکا، سیلیس و فلدسپات به صورت مجزا و کنار هم در این رگه‌ها، امکان استخراج آنها اقتصادی می‌باشد به طوری که می‌توان با انجام عملیات فراوری جیگ بادی میکا را از فلدسپات جدا کرده و به عنوان تلق و گل حفاری استفاده کرد. وجود چندین کار قدیمی استخراجی و دپوی ماده معدنی فلدسپات در منطقه به چشم می‌خورد.

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان: گرانبت کالک-آلکالن، آندالوسیت، سیلیمانیت، هورنفلس کردیریت

زیرساختها

جاده آسفالت در داخل محدوده و هم‌چنین جاده خاکی جهت دسترسی در فاصله ۱ کیلومتری معدن وجود دارد.

مالـکیـت

پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۶۶۸۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ به نام سید احمد مشکانی به مدت زمان بهره‌برداری ۶ سال موجود است.