مس و طلای آشیانه زر

پروژه ها

محدوده آشیانه زر با مساحت ۱۸/۰۷ کیلومتر مربع در استان کرمان و در مجاورت شهرستان‏ نگار و روستاهای شیرینک و آشیانه زر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی زون اکتشافی ارومیه – دختر قرار گرفته است. محدوده مورد نظر در جاده نگار به سمت قریه العرب، به سمت روستای شیرینک و سپس روستای آشیانه زر قرار دارد.

 • ژنز: مس و طلای رگه‌ای پلی‌متال مرتبط با سیستم‌های پورفیری و احتمالا ذخایر پورفیری پنهان مس
 • پاراژنزکانه‌ها: کالکوپیریت، کوپریت، کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، گالن، اسفالریت، پیریت، گوتیت و هماتیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، هماتیت و گوتیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu،Mo ،Pb ، Zn، As،  Sb، Ag

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت، گرانیت، گرانودیوریت و توف، آگلو‌مرا، توف، ماسه‌سنگ و آهک
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌شدن، کربناتی شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن، در بخش‌هایی احتمالا فیلیک به همراه استوک‌ورک‌های سیلیسی

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی در بخش رگه‏ ای که شامل حدود ۴۰ رگه کانه‏ دار و سیلیسی – کربناتی است دارای طول از چند ده متر تا چند صدمتر با عرض ۱ متر تا بیش از ۳۰ متر و افراز ۱ الی ۱۵ متر می ‏باشد. هم‏چنین در بخش پورفیری توده ‏های استوک‏ورکی، رگه و رگچه‌ای در چند منطقه با ابعاد مختلف که در آن‌ها بی‌هنجاری‌های مولیبدن، طلا و مس شناسایی شده است. در توده‌ی شرقی ابعاد کانی‌سازی به تقریب برابر با ۱۰۰×۲۰۰ متر و با افراز حدود چهل متر و در توده‌ی غربی برابر با ۲۰۰× ۵۰۰ متر و با افراز حدود ۱۵ متر می‌باشد.
در این محدوده عیار مس بین ۰/۱ تا ۱/۷ درصد، عیار مولیبدن بین ۱۰ تا ۲۱۲ ppm، عیار طلا بین ۵۰ تا ۸۲۰۰ ppb، عیار نقره بین ۱۰ تا ۱۸۲ ppm، عیار سرب از ۰/۱ تا ۲/۶ درصد، عیار روی از  ۰/۱ تا ۰/۵  درصد، عیار آرسنیک از ۲۰۰ تا ۵۰۰۰ ppm، و عیار آنتیموان از ۱۰۰ تا ۳۱۰۰ ppm می ‏باشد.

میزان ذخیره

ذخیره قطعی مس با عیار حد ۰/۲ درصد و عیار متوسط ۰/۵ درصد مس در این کانسار را حدود ۲۶۶،۳۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۵۲۸،۰۰۰ تن در نظر گرفت. همچنین ذخیره‌ی قطعی برای عنصر طلا به عنوان محصول فرعی مس، با عیار حد ۰/۲ (ppm) و عیار متوسط ۰/۵۲ (ppm) برابر با ۱۰۵،۳۴۰ تن کانسنگ معادل ۵۳ کیلوگرم طلا می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

زیرساختها

 • تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ به وسعت ۲۴/۳ کیلومتر مربع ، همراه با مطالعات پتروگرافی (ده مقطع نازک) و کانی شناسی (۶ مقطع نازک و صیقلی)
 • تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰
 • تهیه تصاویر ماهواره ای Aster به منظور مطالعات دورسنجی و تعیین انواع دگرسانی ها از جمله دگرسانی آرژیلی، پروپیلیتیکی ، سیلیسی و اکسیدهای آهن
 • انجام مطالعات پی جوئی و اکتشاف چکشی در محدوده اکتشافی
 • نمونه برداری سطحی از رخنمون ها به تعداد ۵۰ نمونه
 • انجام عملیات ژئوفیزیکی (RS&IP)  به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت ویژه بر روی پروفیل های عمود بر زون کانی سازی در بخش های شمال شرقی محدوده
 • رقومی سازی وGIS Ready  نمودن تمامی نقشه ها
 • نمونه برداری سیستماتیک از رگه های سیلیسی به تعداد ۱۴۱ نمونه
 • آنالیز نمونه ها به روش ICP-OES
 • نمونه برداری جهت انجام ازمایش به روش XRD به تعداد ۵ نمونه
 • نمونه برداری شامل برداشت ۳۰ نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی
 • احداث جاده‌های دسترسی به متراژ ۵ کیلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد ۱۵ سکو
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار به وسعت ۴۱۷ هکتار در سه منطقه‌ی (۱)، (۲) و (۳) (در مرحله‌ی نیمه‌تفصیلی)
 • تهیه نقشه آلتراسیون‌های منطقه در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۴۱۷ هکتار
 • تهیه گزارش نیمه‌تفصیلی تا مرحله ژئوفیزیک
 • حفر ۲۷ ترانشه‌ی اکتشافی به حجم تقریبی ۲۵۸۰ مترمکعب
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۲/۱۲۸ هکتار در سه منطقه‌ی (۱)، (۲) و (۳) (در مرحله‌ی نیمه‌تفصیلی)
 • نمونه‌برداری از ترانشه به تعداد ۱۳۲ نمونه
 • حفر ۶ حلقه گمانه مغزه‏ گیری به متراژ کلی ۳۲۰/۲ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ تقریبی ۳۰۸/۲ متر و لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۳۲۰/۲ متر
 • برداشت، ارسال و آماده سازی ۱۲۸ نمونه از مغزه‌ها جهت آزمایش ICP-OES و Fire Assay
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده
 • تهیه‌ی گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها در سه جلد مجزا

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به گروه معدنی بازرگانی زرمش می‏ باشد.

مالـکیـت