مس و طلای آشیانه‏ زر

پروژه ها

معدن مس و طلای آشیانه‌زر به مساحت ۱۸ کیلومترمربع در استان کرمان، شهرستان بردسیر و در کمربند مس پورفیری کرمان واقع شده است. با توجه به مجاورت و مشابهت فراوان معدن آشیانه‌زر با معدن پورفیری دره‌آلو و مشاهده رخنمون‌های رگه‌های کانی‌سازی، می‌توان با انجام حفاری عمقی بیشتر، می‌توان ذخیره را افزایش داد. در حال حاضر این معدن در حال استخراج به روش روباز می‌باشد.  راه دسترسی به معدن از طریق جاده آسفالته کرمان – بافت به طول ۵۰ کیلومتر امکان‌پذیر است. پس از طی جاده فرعی گلزار به مسافت ۳۰ کیلومتر و گذر از روستاهای شیرینک و گورکین از سمت شمال شرقی، وارد معدن می‌شویم.

  • ژنز: رگه‌های پلی متال مس و طلا، مرتبط با سیستم‌های اپی ترمال و ذخایر پورفیری مس.
  • مشخصات کانه‌زایی: این محدوده دارای دو تیپ کانی‌سازی رگه‌ای پلی‌متال و پورفیری(احتمالی) می‌باشد.
  • رگه‌ای: این منطقه دارای حدود ۴۰ رگه کانه‌دار و سیلیسی-کربناتی با طول چند ده تا چند صد متر (رگه‌های مختلف طلا، مس و پلی‌متال)، عرض ۱ تا بیش از ۳۰ متر و افراز ۱ الی ۱۵ متر می باشد.
  • پورفیری: این قسمت دارای چند بخش کانه‌دار و استوک‌ورکی است. توده‌های استوک‌ورکی، رگه و رگچه‌ای در چند منطقه با ابعاد مختلف که در آنها بی‌هنجاری‌های مولیبدن، طلا و مس شناسایی شده است، وجود دارد. در توده‌ شرقی ابعاد کانی‌سازی به تقریب برابر با ۱۰۰ ×۲۰۰ متر، با افراز حدود ۴۰ متر و در توده‌ی غربی برابر با ۲۰۰ ×۵۰۰ متر، با افراز حدود ۱۵ متر می‌باشد.

تـیپ ذخـیره

  • جنس سنگ میزبان: آندزیت، گرانیت، گرانودیوریت و توف، آگلو‌مرا، توف، ماسه‌سنگ و آهک به
  • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
  • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، سیلیسی‌شدن، کربناتی شدن، آلونیتی و ژاروسیتی شدن، فیلیک

زمین شناسی ذخـیره

با توجه به شواهد رخنمون‌های موجود، عملیات اکتشافی انجام شده و مشابهت‌های زیاد محدوده‌ی آشیانه‌زر با کانسار دره‌آلو و همچنین با انجام حفریات عمقی بیشتر، می‌توان به ذخایر قابل توجه مس و طلا دست یافت.

چشم انداز معـدن

امکانات آب، برق و جاده دسترسی در نزدیکی منطقه وجود دارد.

زیرساختها

پروانه بهره‌برداری به شماره ۹۵/۴۱۹۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به نام آقای غلامعباس سنجری‌پور به مدت زمان بهره‌برداری ۸ سال که دارای مشارکت‌نامه با آقای سید احمد مشکانی است، موجود است.

مالـکیـت