طلای کمرزرد

پروژه ها

محدوده طلای کمرزرد به مساحت ۶/۸ کیلومتر مربع در استان خراسان رضوی، شهرستان فریمان واقع شده است. این محدوده در مرز زون‌های ساختاری ایران مرکزی و کپه داغ قرار گرفته است. راه‌های دسترسی به محدوده معدنی از طریق جاده مشهد- تربت‌جام امکان‏ پذیر می‏ باشد. پس از عبور از شهر فریمان و طی حدود ۱۵ کیلومتر از جاده آسفالته فرعی، به سمت دهستان سفید سنگ حرکت کرده و بعد از پیمودن مسافتی حدود ۱۰ کیلومتر و عبور از دهستان سفیدسنگ با حرکت به سمت شاهان گرماب و طی کردن فاصله ‏ای در حدود ۳۵ کیلومتر و گذر از روستاهای چشمه روغنی، یخدان و کمرزرد می ‏توان از شمال شرق وارد محدوده مورد مطالعه شد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه‌های سیلیسی طلادار
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، ارسنوپیریت، گالن و مالاکیت
 • نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Au، Ag، As و Pb

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: متابازالت، توف، آمفیبولیت توف و تراکی آندزیت
 • سن سنگ میزبان: پرمین و کرتاسه تا کواترنری
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن و کربناتی شدن

مشخصات کانی سازی

کانی‌سازی‌ در منطقه به صورت رگه‌ای می‌باشد. این رگه‌ها به طورکلی به دو دسته سیلیسی و کربناتی قابل تقسیم هستند. ضخامت قابل مشاهده رگه‌ها از ۰/۵ تا ۱ متر و طول آنها از ۱۰۰ تا ۴۰۰ متر متغیر می باشد. شیب رگه‌ها بسیار متغیر می ‏باشد، به نحوی که رگه‌ها با شیب قائم تا نزدیک به افق مشاهده شده‌اند. علاوه بر این مسئله، امتداد رگه‌ها نیز متغیر است و نمی‌توان یک روند کلی را در منطقه برای رگه‌ها درنظر گرفت. میانگین طلا در نمونه‌های پی‌جویی برداشت شده ppm 1/6 است. عیار طلا در رگه‌ها تا ppm 10/5 می ‏باشد. هم‏چنین عیار نقره حداکثر ۸۸ ppm، سرب حداکثر ۳/۷ درصد می‏ باشد.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ی ۴ کیلومتری آن می‌باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… ، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۶/۸ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۶/۸ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از رگه‌ها و واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۸۸ نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال ۸۴ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی ۹ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۱۲۰۰ نقطه در ۱۴ پروفیل بر روی رگه‌های سیلیسی طلادار
 • طراحی نقاط حفر ترانشه و گمانه در محدوده برای عملیات اکتشاف نفصیلی
 • احداث جاده‌های دسترسی به جمعا به متراژ ۸ کیلومتر
 • حفر ۱۵ رشته ترانشه‌ی اکتشافی
 • تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف مقدماتی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف به نام سرکار خانم عظیمیان ‏است و دارای مشارکت‌نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می‌باشد.