طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

پروژه ها

محدوده چوران با مساحت ۸ کیلومتر مربع در استان کرمان شهرستان بردسیر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. دسترسی به محدوده از طریق جاده بردسیر به سیرجان، پس از طی ۳۲ کیلومتر جاده آسفالته و سپس گذشتن از روستای ده لرز با طی مسیری حدود ۱۴ کیلومتر به روستای چوران امکان پذیر می باشد، که روستای فوق در محدوده مورد نظر قرار گرفته است.

 • ژنز: طلای اپی‌ترمال با سولفیدزایی بالا یا طلای مرتبط با توده‌های نفوذی
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، استیبنیت، مولیبدنیت، اسفالریت، گالن، آرسنوپیریت، پیریت، گوتیت و لیمونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

تـیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و ولکانیک‌های آندزیتی
 • سن سنگ میزبان: ائوسن و پلیوسن
 • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، آلونیتی شدن، ژاروسیتی شدن، سیلیسی شدن و هماتیتی شدن

زمین شناسی

یک زون آرژیلیکی با ابعاد ۱/۵ کیلومتر طول و پانصد متر عرض و با روند شمال‌ باختر-جنوب‌ خاور وجود دارد که حاوی رگه‌های سیلیسی با کانی‌سازی طلا به همراه عناصر پاراژنز و کانی‌سازی مس به صورت پراکنده شامل کانی‌های اکسیده‌ی مس (مالاکیت و آزوریت) که دارای ضخامت یک الی ده متر و به طول بیش از یک کیلومتر بصورت منقطع و موازی که در بعضی از مواقع رگه‌ها همدیگر را قطع نموده‌اند، در سطح دیده می‌شود. همچنین رگچه‌های استوک‌ورکی در فضای بین رگه‌ها و حاشیه‌ی رگه‌ها وجود دارد. با فاصله‌ی کمتر از ۲۰۰ متر یک زون کانی‌سازی دیگر به موازات زون کانی‌سازی اصلی وجود دارد. همچنین در فاصله‌ی ۶۰۰ متری از این دو زون کانی‌سازی شواهدی دال بر احتمال وجود یک کانسار پورفیری می‌باشد. در این محدوده عیار مس بین ۰/۱ تا ۷/۵ درصد، عیار مولیبدن بین ۱۰ تا ۱۲۰ ppm، عیار طلا بین ۱۰۰ تا ۱۷۵۳۵ ppb، عیار نقره بین ۱۰ تا ۳۹۴ ppm، عیار آرسنیک بین ۱۰۰ تا ۹۱۳۱۳ ppm، عیار آنتیموان بین ۱۰۰ تا ۱۳۴۴۶ ppm، عیار سرب حداکثر تا ۷/۲ درصد و عیار روی حداکثر ۳/۱ درصد می‏ باشد.

میزان ذخیره

ذخیره‌ی قطعی محاسبه شده و ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به ترتیب: ۱/۶ تن طلا، ۱۳/۶ تن نقره و ۸۴ تن آنتیموان همراه با مقادیر یک میلیون تن کانسنگ مس با عیار متوسط ۰/۸ درصد می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

آب و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد و همچنین راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد.

زیرساختها

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… ، انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • استخراج عوارض و ساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه نقشه آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی ۱:۲۰۰۰۰ در محدوده‌ی با وسعت تقریبی ۸ کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در محدوده‌ی با وسعت تقریبی ۸ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد ۳۰ نمونه
 • نمونه برداری شامل برداشت ۶۰ نمونه از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار به صورت سیستماتیک در مرحله‌ی پی‌جویی
 • ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۹۰ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-MS و Fire Assay در هر دو مرحله نمونه برداری
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۰ نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی به منظور تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۵ نمونه جهت انجام مطالعات مینرالوگرافی به منظور تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ بوسعت ۱۳۳ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار بوسعت ۱۳۳ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • تهیه نقشه آلتراسیون‌های منطقه در مقیاس ۱:۱۰۰۰ در منطقه‌ای به وسعت ۱۳۳ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و Rs برای ۲۰۳۸ نقطه در ۱۲ پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون
 • احداث جاده‌های دسترسی ۴ کیلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد ۳۰ سکو
 • حفر ترانشه‌های اکتشافی در دو مرحله که در مرحله‌ی اول تعداد ۱۳ به حجم ۲۳۰۰ متر مکعب و در مرحله‌ی دوم نیز ۲۹ ترانشه با به حجم تقریبی ۶۰۰ مترمکعب

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به  گروه معدنی و بازرگانی زرمش می ‏باشد.

 

مالـکیـت