طلای اپی ترمال سولفید بالای چوران

پروژه ها

محدوده چوران با مساحت ۸ کیلومتر مربع در استان کرمان شهرستان بردسیر واقع شده است. این محدوده در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد. دسترسی به محدوده از طریق جاده بردسیر به سیرجان، پس از طی ۳۲ کیلومتر جاده آسفالته و سپس گذشتن از روستای ده لرز با طی مسیری حدود ۱۴ کیلومتر به روستای چوران امکان پذیر می باشد، که روستای فوق در محدوده مورد نظر قرار گرفته است.

تـیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: طلای اپی‌ترمال با سولفیدزایی بالا یا طلای مرتبط با توده‌های نفوذی
 • پاراژنز کانه‌ها: مالاکیت، آزوریت، کالکوپیریت، کالکوسیت، استیبنیت، مولیبدنیت، اسفالریت، گالن، آرسنوپیریت، پیریت، گوتیت و لیمونیت
 • نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، کوارتزدیوریت و ولکانیک‌های آندزیتی
 • سن سنگ میزبان: ائوسن و پلیوسن
 • آلتراسیون: پروپیلیتیک، آرژیلیک، آلونیتی شدن، ژاروسیتی شدن، سیلیسی شدن و هماتیتی شدن

میزان ذخیره

ذخیره قطعی طلا در کانسار چوران با در نظر گرفتن عیار حد ppm 0/5 برابر با ۴۵۸,۰۰۰ تن کانسنگ با عیار میانگین ppm 1/21 طلا است. همچنین ذخیره احتمالی طلا برابر با ۱/۶۵ میلیون تن با عیار میانگین ppm 1 می‌باشد. ذخیره قطعی مس کانسار چوران با در نظر گرفتن عیار حد ۰/۳ درصد برابر با ۲۲۰,۰۰۰ تن کانسنگ با عیار میانگین ۰/۷۶ درصد مس است. همچنین ذخیره احتمالی مس برابر با ۱ میلیون تن با عیار میانگین ۰/۸۵ درصد می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

ذخیره‌ی قطعی محاسبه شده و ارائه شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت به ترتیب: ۱/۶ تن طلا، ۱۳/۶ تن نقره و ۸۴ تن آنتیموان همراه با مقادیر یک میلیون تن کانسنگ مس با عیار متوسط ۰/۸ درصد می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق نیز در نزدیکی منطقه وجود دارد و همچنین راه‌های دسترسی به صورت خاکی و شوسه می‌باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی، انجام کارهای دفتری و برنامه ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • استخراج عوارض وساختارهای زمین‌شناسی و نیز آلتراسیون براساس مطالعات دورسنجی و تهیه نقشه آلتراسیون
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی ۱:۲۰۰۰۰ در محدوده‌ی با وسعت تقریبی ۸ کیلومتر مربع.
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در محدوده‌ی با وسعت تقریبی ۸ کیلومتر مربع.
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد ۳۰ نمونه
 • نمونه برداری شامل برداشت ۶۰ نمونه از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار به صورت سیستماتیک در مرحله‌ی پی‌جویی
 • ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۹۰ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-MS و Fire Assay در هر دو مرحله نمونه برداری.
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۰ نمونه جهت انجام مطالعات پتروگرافی به منظور تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰٫
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۱۵ نمونه جهت انجام مطالعات مینرالوگرافی به منظور تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰٫
 • تجزیه وتحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده.
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۱۳۳ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی).
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۱۰۰۰ جهت مشخص شدن مناطق کانه‌دار به وسعت ۱۳۳ هکتار (در مرحله نیمه تفصیلی)
 • تهیه نقشه آلتراسیون‌های منطقه در مقیاس ۱:۱۰۰۰ در منطقه‌ای به وسعت ۱۳۳ هکتار.
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS برای ۲۰۳۸ نقطه در ۱۲ پروفیل در بخش‌های کانی‌سازی و آلتراسیون.
 • احداث جاده‌های دسترسی ۴ کیلومتر و احداث سکوی حفاری به تعداد ۳۰ سکو.
 • حفر ترانشه‌های اکتشافی در دو مرحله که در مرحله‌ی اول تعداد ۱۳ به حجم ۲۳۰۰ متر مکعب و در مرحله‌ی دوم نیز ۲۹ ترانشه با به حجم تقریبی ۶۰۰ مترمکعب طراحی و اجرا شد.
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۱۳۲۹ متر در مرحله‌ی اول و ۱۳۶ متر در مرحله‌ی دوم.
 • نمونه برداری از ترانشه ها به تعداد ۲۷۰ نمونه جهت آنالیز عناصر بروش ICP-MS و Fire Assay
 • ارسال و آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌ها و بررسی تغییرات عیار عناصر.
 • تهیه نقشه‌های ژئوشیمیائی عناصر در ترانشه‌ها.
 • حفر گمانه‌های اکتشافی به تعداد ۱۸ حلقه با متراژ ۱۶۶۸ متر
 • انجام مطالعات مغزه‌ها در سر چاه‌ها پس از مغزه‌گیری (Quick Log).
 • انجام مطالعات لاگ‌نگاری (Detailed Log) مغزه‌ها به متراژ ۱۶۶۸متر.
 • نمونه‌برداری، ارسال و آماده‌سازی ۹ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی در مرحله‌ی لاگ‌نگاری
 • بررسی و مطالعه RQD وR. مغزه‌ها و انجام برش آن‌ها
 • نمونه‌‌برداری شامل برداشت ۵۵۸ نمونه از گمانه‌ها به منظور آنالیز عناصر به روش Fire Assay و ICP-OES
 • نمونه‌برداری شامل برداشت ۴ نمونه جهت آنالیز به روش XRD
 • ارسال، آماده‌سازی و آنالیز ۵۶۲ نمونه‌ی برداشت شده به روش Fire Assay، ICP-OES و XRD
 • ارزیابی وتعیین حجم، شکل و تناز ذخیره در منطقه‌ی کانی‌سازی در بخش شمالی محدوده‌ی چوران براساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته.
 • مطالعات فرآوری
 • تهیه‌ی گزارش نهایی به همراه نقشه‌ها و تمامی ضمایم مربوطه در سه مجلد
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها در سه مجلد.

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف متعلق به نام شرکت صنایع سنگ امین کارمانیا و دارای مشارکت‌نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می‌باشد.