سرب و روی رگه ‏ای چاه موسی ۲

پروژه ها

محدوده سرب، روی و مس چاه موسی ۲ به مساحت ۲۸ کیلومتر مربع در استان خراسان جنوبی، شهرستان نهبندان واقع شده است. این محدوده در زون ساختاری بلوک لوت قرار گرفته است. دسترسی به محدوده مورد مطالعه از طریق جاده بیرجند – خوسف – ماژان امکان پذیر است، که جاده آسفالته معروف به ماژان از جنوب خوسف منشعب می‌شود. از کیلومتر ۲۵ جاده مذکور، جاده آسفالته بصیران و معدن مس قلعه زری از سمت چپ، منشعب می‌شود. پس از گذر از آبادی همند و روستای بصیران از طریق جاده آسفالته به سمت میقان حکرت کرده و با طی مسافت حدود ۳۰ کیلومتر قبل از رسیدن به میقان از طریق جاده خاکی در سمت چپ به طول حدود ۱۵ کیلومتر از شمال شرق دسترسی به محدوده امکان پذیر می‌باشد.

تـیپ کانسار(ذخـیره)

 • ژنز: سرب و روی با میزبان ماسه‌سنگ
 • پاراژنز کانه‌ها: گالن، اسفالریت، کالکوپیریت، مالاکیت و اکسیدهای سرب و روی
 • نوع گانگ: سیلیس، هماتیت، گوتیت و لیمونیت
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb، Zn، Cu، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: ماسه‌سنگ، آهک، گابرو و دیوریت
 • سن سنگ میزبان: ژوراسیک و کرتاسه
 • آلتراسیون: سیلیسی شدن

مشخصات کانی‌سازی

کانی‌سازی به طور عمده در واحد ماسه‌سنگ و شیل مشاهده می‌شود. این واحدها دارای استوک‌ورک‌های سیلیسی هستند. عرض زون‌های استوک‌ورکی در میزبان ماسه سنگ متغیر و بین حداقل ۱ تا ۲ متر و حداکثر ۲۰ متر می‌باشد. در قسمت‌های جنوبی و مرکزی محدوده تونل‌های معدن‌کاری قدیمی و آثار سرباره مشاهده می‌شود. کانی‌سازی فلزی مهم در منطقه شامل سرب و مس است که کارهای اکتشافی صورت گرفته به منظور استخراج همین مواد معدنی می‌باشد. در نمونه‌های برداشت شده از محل کانی‌سازی آثار سیلیسی شدن همراه با کانی‌سازی مس (به صورت کالکوپیریت و مالاکیت)، سرب (گالن به صورت افشان و اکسید سرب) و مقادیر کمتر روی و نقره مشاهده می‌شود. حداکثر مقدار مس بیش از ۲ درصد، سرب بیش از ۱/۵ درصد و روی بیش از ۰/۲ درصد است.

وضعیت فعلی عملیات اکتشاف

فعالیت‌های اکتشافی در محدوده مورد مطالعه در مرحله مقدماتی پایان یافته است. عملیات اکتشاف تفصیلی تا تعیین ذخیره قطعی ادامه خواهد یافت.

زیرساختها

نزدیک‌ترین آبادی به منطقه در فاصله‌ی ۴ کیلومتری می‌باشد که دارای برق و آب می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح محدوده و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲۸ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۲۸ کیلومتر مربع
 • نمونه برداری از واحدهای کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۱۰ نمونه برای آنالیز به روش ICP-OES و Fire Assay
 • ارسال ۱۰ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-OES و Fire Assay در مراحل مختلف نمونه‌برداری به آزمایشگاه
 • نمونه برداری، ارسال، آماده‌سازی ۵ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و. بررسی و مطالعه مقاطع نازک
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP و RS به آرایه دایپل- دایپل برای ۵۱۴۵ نقطه در ۱۹ پروفیل بر روی واحدهای کانه‌دار و آرایه مستطیلی برای ۲۳۰۴ نقطه
 • احداث جاده‌های دسترسی به جمعا به متراژ ۸ کیلومتر
 • حفر ۲۹ رشته ترانشه در محدوده اکتشافی به طول ۵۲۲ متر و حجم ۱۵۷۰ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها به طول ۵۲۲ متر
 • برداشت ۳۲ نمونه از ترانشه‌ها و آنالیز به روش ICP-OES
 • تهیه‌‌ی مقطع ترانشه‌ها به متراژ ۵۲۲ متر

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف به نام آقای امرلله اکبری ‏است و دارای مشارکت‌نامه با آقای دکتر سید احمد مشکانی می‌باشد.