سرب و روی تنگ ‏دزدان

پروژه ها

محدوده سرب و روی تنگ دزدان با مساحت ۷/۵ کیلومتر مربع واقع در استان اصفهان در نزدیکی شهرستان فریدونشهر واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است، محدوده مورد نظر در ۳۰ کیلومتری بخش بوئین میاندشت قرار دارد. جاده اصلی خمین- الیگودرز به سمت داران، سه راهی ازناوله، روستاهای آغچه و آق گل، تنگ دزدان. در هر دو مسیر تا روستای آق گل، جاده آسفالته می باشد. جاده شوسه، از روستای آق گل پس از طی حدود ۷/۵ کیلومتر به روستای تنگ دزدان منتهی خواهد شد.

 • ژنز: احتمالاً  Mississippi valley type (تیپ دره می سی سی پی)
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: گالن، اسفالریت، پیریت در بخش سولفیدی و اسمیت زونیت، همی مورفیت و سروزیت در بخش کربناته و اکسیدی
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Pb, Zn, Ag, Cd, Mg, Ba

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: سنگ های تخریبی، کربناته (آهکی، دولومیتی) و ولکانیک های ژوراسیک و کرتاسه و درجه خلوص ماده معدنی بالا می باشد.
 • سن سنگ میزبان: مزوزوئیک (ژوراسیک و کرتاسه)

زمین‏ شناسی

ابعاد ماده معدنی در زون شماره یک که بزرگترین زون کانی‌سازی است با وسعت ۸۰ در ۱۱۰ متر، شامل چند رگه  و عدسی، کربناته و سولفیدی و دارای عیار بالا می باشد در زون شماره دو وسعت ۵۰ در ۵۰ متر ،عیار کمتر، استوک ورک و رگه – رگچه‌ای با تراکم نسبتاً بالا می باشد و در زون شماره سه دارای وسعت ۲۰ در ۳۰ متر،‌ عیار بالا می باشد و در زون شماره چهار نیز دارای وسعت ۹۰ در ۸۰ متر، عیار بالا است و مجموع عیار سرب و روی ۵/۲ درصد می باشد.

میزان ذخیره

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه ذخیره قطعی ماده معدنی حدود  ۱٫۴۳۶٫۰۰۰ تن با عیار میانگین ۵/۲ درصد مجموع سرب و روی، مقدار نقره و کادمیوم قابل توجه می باشد و ذخیره احتمالی آن حدود ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تن با عیار میانگین ۴ درصد سرب و روی می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

روستای تنگ‏ دزدان در ۵۰۰ متری محدوده قرار گرفته است و دارای آب و برق می ‏باشد.

زیرساختها

 • تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ به وسعت ۲۲ کیلومتر مربع
 • تهیه نقشه زمین شناسی و توپوگرافی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۳۰ هکتار
 • تهیه نقشه زمین شناسی ساختمانی در مقیاس ۱:۱۰۰۰ به وسعت ۳۰ هکتار
 • نمونه برداری لیتوژئوشیمیایی (مینرالیزه) به تعداد ۵۲ نمونه و آنالیز آنها
 • مطالعات ژئوفیزیک – برداشت تعداد ۹۱۶ نقطه – تعبیر و تفسیر و گزارش مربوطه
 • حفریات سطحی- شامل ۱۶ ترانشه به طول تقریبی ۴۵۰ متر و یا حجم تقریبی ۵۰۰ متر مکعب با استفاده از بیل مکانیکی
 • نمونه برداری از ترانشه ها به تعداد ۱۲۵ عدد و آنالیز آنها
 • حفر گمانه های مغزه گیری به متراژ حدود ۱۰۲۷ متر با تعداد ۱۷ حلقه
 • احداث راه های دسترسی و میدانچه برای استقرار دستگاه های حفاری جمعا حدود ۹۰۰ متر
 • برش مغزه های حفاری- لاگینگ نمونه ها به متراژ ۱۰۲۷ متر
 • ارزیابی ذخیره
 • نمونه برداری از مغزه های حفاری و آنالیز ۴۳ عنصری جمعا به تعداد ۳۳۰ نمونه
 • آزمایش فرآوری و کانه آرائی بر روی ۱۲۰۰ کیلوگرم از مغزه های حفاری
 • آنالیز نمونه های خروجی کانه آرائی به تعداد ۹۰ نمونه

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.

مالـکیـت