خاک نسوز سپارده

پروژه ها

محدوده خاک نسوز سپارده با مساحت ۹/۹۴ کیلومتر مربع واقع در استان مازندران در نزدیکی شهرستان رامسر واقع شده است راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق شهرستان رامسر – شهرستانهای گالش و چالکرود و بعد روستای سپارده می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رسوبی و سن ژنتیک
 • نوع کانه و کانی‌های اصلی: کائولینیت، دیکیت، کلریت، کوارنز، هماتیت، موسکویت، آناتاز، روتیل، کلسیت، دولومیت و آهک

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آهک، شیل و دولومیت
 • سن سنگ میزبان: پرمین و تریاس

درجه خلوص ماده معدنی

 • دولومیت: عیار Mgo متوسط حدود ۱۸ درصد و عیار Cao متوسط حدود ۳۰ درصد
 • لاتریت: عیار Al2O3 متوسط حدود ۲۹ درصد و عیار Fe2O3 متوسط حدود ۲۷ درصد (عیار Fe2O3 به ۵۷ درصد نیز می رسد)
 • بوکسیت: عیار Al2O3 متوسط حدود ۳۰ درصد و عیار Fe2O3 متوسط حدود ۲/۸ درصد (عیار Al2O3 به ۴۷ درصد نیز می رسد)

ابعاد ذخیره

 • زون شماره ۱: بلوک کوه زرد به طول ۱۷۵ متر و عرض ۱۰۰ متر و عیار متوسط برای Al2O3 بین ۲۳ تا ۳۴ درصد.
 • زون شماره ۲: بلوک دره راه کش به طول بیش از ۲ کیلومتر و ضخامتی بین ۷ الی ۲۰ متر و عیار متوسط برای Al2O3 بین ۲۳ تا ۲۵ درصد.
 • زون شماره ۳: بلوک چال زمین به طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۰۰ متر.
 • زون شماره ۴: بلوک زرج سو به طول حدود ۳۰۰ متر و ضخامت بین ۲۰ الی ۲۵ متر و عیار متوسط برای Al2O3 بیش از ۴۵ درصد.
 • زون شماره۵: بلوک زرج دشت به طول ۱۰۰ متر و ضخامت بین ۸ الی ۱۵ متر و عیار متوسط برای Al2O3 بین ۳۰ الی ۳۵ درصد.
 • زون شماره۶: بلوک شمال روستای سپارده به طول حدود ۱۲۰ متر و ضخامتی بین ۲۰ تا ۲۵ متر و عیار متوسط Al2O3 بیش از ۴۷ درصد.

ذخیره قطعی کانسار

 • کائولینیت: ذخیره قطعی ۳۰۸۳۵۸ تن و ذخیره احتمالی ۶۱۶۷۲۳ تن
 • لاتریت: ذخیره قطعی ۳۸۸۰۹۷۴ تن و ذخیره احتمالی ۷۷۱۹۶۵۱ تن
 • کائولینیت – لاتریت: ذخیره قطعی ۴۲۶۷۰۰ تن و ذخیره احتمالی ۸۵۳۴۰۲ تن
 • دولومیت: ذخیره قطعی ۱۴۴۵۴۲۵۰ تن و ذخیره احتمالی ۲۸۹۰۸۵۰۱ تن
 • رس توپی: ذخیره قطعی ۳۹۵۳۰ تن و ذخیره احتمالی ۷۹۰۶۰تن

زیرساختها

جاده دسترسی، برق و آب در نزدیکی محدوده موجود می باشد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • جمع آوری اطلاعات و مدارک در خصوص محدوده اکتشافی
 • درمحدوده اکتشافی سپارده تهیه نقشه زمین‌شناسی و توپوگرافی به مقیاس ۱:۲۰٫۰۰۰ به وسعت محدوده کانسار
 • نمونه‌برداری و آنالیز شیمیایی به تعداد ۱۳ عدد مقطع نازک و ۳۴ عدد XRF
 • بررسی‌های کمی و کیفی و بلوک بندی اولیه
 • تهیه گزارش مرحله اول
 • تهیه نقشه زمین­ شناسی و توپوگرافی به مقیاس ۱:۵۰۰۰
 • نمونه ­برداری مجدد از رخنمون سطحی ماده معدنی جهت دستیابی به ماده معدنی مناسب
 • نمونه ­برداری از افق­ های متنوع ماده معدنی جهت تقسیم بندی کانسنگ
 • ارسال تعداد ۵۴ نمونه برای تعیین اکسیدهای اصلی در این مرحله
 • ارسال تعداد ۶ نمونه برای بررسی­ های کانی­ شناسی دستگاهی
 • ارسال تعداد ۴ نمونه برای تست نسوزندگی به آزمایشگاه آذر نسوز اصفهان
 • حفر تعداد ۱۲ ترانشه
 • بلوک بندی ماده معدنی از نظر کمی و کیفی

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه بهره برداری و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.