خاک صنعتی سیاه دره

پروژه ها

نام محدوده: سیاستراگی
نوع ماده معدنی: طلا، مس و مولیبدن

موقعیت جغرافیایی:
استان: سیستان و بلوچستان
شهرستان: زاهدان
نام زون اکتشافی: حوضه فلیشی نهبدان- خاش

نام راهنمای نقشه: ۲۵۰,۰۰۰/۱: دریاچه هامون
نام راهنمای نقشه: ۱۰۰,۰۰۰/۱: کوه سیاستراگی

مختصات به UTM: یک نقطه داخل محدوده
طول: ۲۵۶۶۲۲ عرض: ۳۳۸۶۹۳۶

راه‌های دسترسی: از طریق جاده آسفالته زاهدان- بم که در کیلومتر ۵۵ آن، در منطقه ای به نام تل سیاه یک راه آسفالته فرعی به سمت شمال غرب و به طرف روستاهای کراغه و کهنوک وجود دارد که ۶۵ کیلومتر این جاده آسفالت و ۱۲۰ کیلومتر آن خاکی می باشد.

پاراژنزکانه‌ها: کالکوپیریت، کالکوسیت، مالاکیت، آزوریت، مولیبدنیت، نئوتسایت، پیریت، گوتیت، هماتیت

ژنز:
اسکارن: اسکارن مس، مولیبدن و طلا
رگه‌ای: دو تیپ کانی‌سازی رگه‌ای در منطقه وجود دارد.
رگه‌های سیلیسی هماتیتی طلادار مرتبط با توده‌های نفوذی احتمالی
رگه‌های مس‌دار به همراه مقادیر از طلا و مولیبدن
کیسه‌ای و توده‌‌ای: کانی‌سازی مس به همراه مولیبدن در واحدهای هورنفلسی و گرانیتی که در بخش فوقانی به صورت اکسیده و در بخش‌های تحتانی به صورت سولفیدی می‌باشد.
اسکارن پرفیری (احتمالی)

نوع گانگ: سیلیس، کانه‌های کربناته، منگنز، هماتیت و گوتیت

جنس سنگ میزبان: گرانودیوریت، گرانیت، هورنفلس، متاسنداستون، متاشیل، شیست و واحدهای ماسه‌سنگی
سن سنگ میزبان: پالئوسن ـ ائوسن
آلتراسیون: آلونیتی و ژاروسیتی شدن، لیمونیتی شدن، سیلیسی شدن
پاراژنز ژئوشیمیایی: Au، Cu، Mo، Pb، Zn، As، Sb، Ag

عیار ماده معدنی:
مس: ۵/۰ % تا ۲/۹% مولیبدن: ppm 50 تا ppm 13300
طلا: ppb100 تا ppb15270 نقره: حداکثر ppm 180
سرب: حداکثر ۳/۵ % روی: حداکثر ۸/۱ %

ذخیره کانسار: باتوجه به برداشت‌های زمین‌شناسی و عملیات اکتشافی و ژئوفیزیکی انجام شده (IP&RS) و نیز حفریات سطح و عمقی به نظر می‌آید که ذخایر سولفیدی و اکسیده‌ی قابل توجهی به صورت لایه‌ای- توده‌ای وجود داشته باشد.
در حفریات سطحی (ترانشه) در سه منطقه به طول تقریبی ۵۱۱ متر در منطقه‌ی (۱) که در آن میانگین عیار مس در حدود ۵/۰% و عیار طلا در حدود ppm 5/0 و مولیبدن در حدود ppm 76 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌ها در منطقه‌ی (۲) ۵۴۱ متر بوده و میانگین عیار مس در حدود ۵۶/۰ % و عیار طلا در حدود ppm 25/0 و مولیبدن در حدود ppm 5 می‌باشد. طول تقریبی ترانشه‌های حفر شده در منطقه‌ی (۳) ۱۴۸ متر می‌باشد و نمونه‌های برداشت شده از این مجموعه ترانشه‌ها هنوز آنالیز نشده‌اند.
ابعاد زون‌های‌ کانه‌دار بالغ بر چند کیلومتر مربع می‌باشد. احتمالا ذخیره زمین‌شناسی که می‌توان درنظر گرفت در حدود چند ده میلیون تن کانسنگ مس با عیار ۵/۰% تا ۱% و کانسنگ طلا با عیار ۲۵/۰ الی ۱ گرم در تن طلا و همچنین کانسنگ مولیبدن با عیار تقریبی ppm50 می‌باشد. برای اثبات این ذخیره می‌بایست عملیات اکتشافی بیشتری انجام شود.

نکات لازم: کانی‌سازی در چند منطقه مشخص گردیده است و عملیات ژئوفیزیکی نشان از ذخیره سولفیدی در عمق ۲۰ الی ۳۰ متری از سطح زمین با گسترش طولی و عرضی مناسب قرار گرفته است. در بعضی از مقاطع ژئوفیزیکی بی‌هنجاری‌های مرتبط با ذخیره سولفیدی تا عمق ادامه یافته است. براساس ترانشه‌های حفر شده، پیوستگی سطحی بخش‌های کانی‌سازی تا طول قابل توجهی به صورت ممتد ادامه دارد و در چندین بخش نیز دهانه‌های کارهای شدادی رخنمون پیدا کردند علاوه بر این نیز با توجه به گمانه‌های حفر شده، گسترش عمقی کانی‌سازی تا عمق ۱۱۰ متر به صورت ممتد ادامه داشته است و در بخش‌هایی از گمانه عیار مقدار سولفید مس از قبیل کالکوپیریت و مولیبدنیت بالا می‌باشد. باتوجه به نمونه‌برداری از دهانه کارهای قدیمی مشخص شده است که کانی‌سازی استخراج شده مرتبط با عنصر طلا و مس بوده است. همچنین از نکات بسیار غیرعادی این منطقه وجود مولیبدن با عیار بالای ppm 1000 در چند نمونه بوده است.

واحدهای صنعتی مصرف کننده (داخلی): مسکوکات طلا و شرکت مس، شرکت‌های متالورژی مرتبط با صنعت برق و الکترونیک

مالک
نام مالک محدوده: شرکت زر مس جویان سیستان
وضعیت مالکیت معدن: پروانه بهره‌برداری

تلفن: ۴۴۹۶۳۸۷۰
ایمیل: trade@zarmesh.ir- Ahmadmeshkani@yahoo.com
فکس: ۴۴۹۶۲۳۷۷
نشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، بزرگراه جناح، خیابان طاهریان، پلاک ۲/۳۷، ساختمان دماوند، طبقه پنجم، واحد ۱۹

نام و نام خانوادگی هماهنگ کننده: دنیا اکبری، مدیر بازرگانی
عملیات اکتشافی انجام شده
تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۴۰ کیلومترمربع،
تهیه تصویر ماهواره‌ای و استخراج هاله‌های آلتراسیون بر اساس مطالعات دورسنجی،
انجام مطالعات پی‌جوئی و اکتشاف چکشی در محدوده اکتشافی،
نمونه‌برداری سطحی از رخنمون‌ها، دایک‌ها و زون‌های کانه‌دار به تعداد ۷۶ نمونه،
ارسال ۷۶ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش ICP-MS و Fire Assay،
تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی- معدنی، دگرسانی ساختاری ۱:۱,۰۰۰ در ۳ منطقه با مساحت مجموع ۲۱۳ هکتار،
تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی ۱:۱,۰۰۰ در ۳ منطقه با مساحت مجموع ۹۰ هکتار،
انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش IP&RS بااستفاده از ۵۸۸ نقطه، به منظور تعیین شدت پلاریزاسیون القایی و تعیین مقاومت ویژه در دو بخش نواحی مرکزی و خاوری محدوده،
انجام عملیات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس‌سنجی در بخش خاوری محدوده و با استفاده از ۲۲۷ نقطه،
تهیه نقشه‌های ژئوفیزیکی مغناطیس‌سنجی و IP&RS،
رقومی‌سازی وGIS Ready نمودن تمامی نقشه‌ها،
حفر ۵۰ ترانشه در ۳ منطقه‌ی اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در سطح،
احداث جاده به منظور دسترسی به مناطق مختلف (بیش از ۵۰ کیلومتر راه‌سازی) و ۳۰ سکوی حفاری،
حفر ۶ گمانه اکتشافی جهت بررسی کانی‌سازی در عمق به متراژ کلی ۴۶۳ متر تاکنون،
تهیه گزارش بخش مقدماتی و قسمت‌هایی از بخش نیمه‌تفصیلی.