باریت چاه شیرین

پروژه ها

معدن سرب و روی چاه شیرین با مساحت ۱ کیلومترمربع در جنوب شرق استان سمنان واقع شده است. ابن معدن در حال حاضر توسط گروه پیمانکار در حال استخراج می‎باشد. با انجام عملیات آتشباری و ایجاد سینه‎کارهای متعدد می‌توان به ذخایر بیشتر دست یافت. تعداد ۴ سینه کار استخراجی در معدن وجود دارد.

موقعیت معدن

معدن سرب، روی و باریت چاه شیرین با مساحت ۱ کیلومتر مربع در استان سمنان قرار دارد. برای دسترسی به معدن پس از طی ۶۰ کیلومتر جاده آسفالته سمنان – معلمان به دو راهی چاه شیرین رسیده، سپس بعد از گذر از جاده خاکی به مسافت ۱۸ کیلومتر از طرف غرب می‌توان وارد محدوده شد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: دره می سی سی پی(MVT)

مشخصات کانه‌زایی: کانی‌سازی سرب، روی و باریت به صورت گالن درشت دانه همراه با باریت،کلسیت و آراگونیت در واحد کربناتی آهک دولومیتی گسترش دارد. فعالیت تکتونیکی (بخش‎های استوک ورکی و برشی) در این منطقه در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای که به دلیل عملکرد گسل‎های متعدد بوده، از عوامل ایجاد کانی‎زایی در این منطقه می‎باشد.

ابعاد کانی‌زایی: گسترش کانی‌سازی در منطقه به طول تقریبی ۵۰۰ متر و ضخامت ۵ تا ۱۰ متر به طور پیوسته قابل مشاهده است.

زمین شناسی ذخـیره

جنس سنگ میزبان: آهک دولومیتی، آهک ماسه‌ای،شیل و مارن

چشم انداز معـدن

در حال حاضر تعداد ۵ سینه کار استخراجی در این معدن وجود دارد. عملیات اکتشاف حین استخراج با انجام نمونه برداری و حفر چال‎های پودری در حال انجام می‎باشد. پس از انجام عملیات آتشباری و انجام باطله برداری، می‎توان با انجام عملیات فرآوری و پرعیار سازی سرب و باریت به روش‏های ثقلی، ظرفیت تولید محصول را بالا برد.

زیرساختها

جاده آسفالت در فاصله ۱۸ کیلومتری غرب محدوده و هم‌چنین جاده خاکی جهت دسترسی به معدن وجود دارد.

مالـکیـت

پروانه بهره‌برداری به شماره ۵۵۱۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به نام منوچهر جلالی به مدت زمان بهره‌برداری ۷ سال موجود است.