باریت حاجی‏ آباد

پروژه ها

محدوده باریت حاجی آباد با مساحت ۳۶/۰۳ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از آزاد راه تهران- ساوه و پس از وارد شدن به جاده‌ی خاکی روبه‌روی شهرک صنعتی کاوه به طول حدود ۳۰ کیلومتر و عبور از ایستگاه قطار کوه پنگ، به سمت روستای حاجی آباد و ورود به بخش شمال‌باختری محدوده امکان‌پذیر است.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: رگه های هیدروترمالی باریت به همراه مس، سرب و روی
 • پاراژنز کانه‌ها: کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت، گالن، اسفالریت، همی مورفیت، سروزیت و باریت
 • نوع گانگ: سیلیس، ژاسپ، کلریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Pb، Zn، Mo، Ag

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت، آندزیت توف، توف و لیتیک توف، گدازه‌های بازالتی و ریولیت
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: آرژیلیک متوسط و پیشرفته، سیلسی شدن

میزان ذخیره

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ذخـایر سولفیدی و اکسیدی  قابل توجهی در این معـدن وجود دارد. لازم به ذکر است حفـریات عمقی بیشتری برای اکتشاف کامل این ذخیره نیاز می‏ باشد و احتمال می‏ رود ذخیره معدن پس از تکمیل اکتشافات تا ده برابر افزایش یابد.

ذخیره قطعی کانسار

مقدار ذخیره باریت حاجی‌آباد ۵،۸۰۰ تن با عیار متوسط ۲ درصد روی، ۱/۷ درصد سرب و ۰/۲ درصد مس است همچنین مقدار ذخیره‌ی قطعی باریت در کل محدوده برابر با ۹,۷۱۷ تن کانسنگ با وزن مخصوص متوسط ۳/۸۶ است.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۳۶/۰۳ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۳۶/۰۳ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۲۴ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۲۴ نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۴ نمونه به روش XRF
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۱ نمونه به روش XRF برای باریت
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۱ نمونه به روش XRD
 • برداشت ۱۵ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۱۵ مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ به وسعت تقریبی ۵۰ هکتار
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی و معدنی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ به وسعت ۵۰ هکتار
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۳۴۰ ایستگاه
 • طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی با استفاده از بیل مکانیکی به تعداد ۳۵ ترانشه و با حجم ۴۴۵ مترمکعب
 • برداشت ترانشه‌ها و تهیه مقاطع ترانشه‌ها به طول ۲۸۰ متر.
 • برداشت ۱۶ نمونه از ترانشه‌ها و ارسال به آزمایشگاه
 • آماده‌سازی و آنالیز ۱۶ نمونه از ترانشه‌ها جهت آنالیز ۲۶ عنصری به روش ICP-OES
 • آماده‌سازی و آنالیز ۳ نمونه از ترانشه‌ها برای وزن مخصوص
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی براساس ترانشه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه گزارش نهائی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد (دو سری)

مالـکیـت

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.