باریت ارغده

پروژه ها

معدن باریت ارغده با مساحت ۱/۴۱ کیلومترمربع در استان مرکزی، شهرستان محلات قرار دارد. برای دسترسی به معدن می‌توان از طریق کیلومتر ۲۵ جاده محلات – خمین، گذر از سه‌راهی بزیجان، سپس طی ۵ کیلومتر جاده خاکی از سمت غربی وارد معدن شد.

ژنز: رگه‌ای و رگچه‌ای

مشخصات کانه‌زایی: رگه‌های باریت دارای طولی برابر ۱۰ تا ۱۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۳ متر و افراز ۰/۵ تا ۳ متر می‌باشد. ذخیره کانسار ۱۰۰۰ تن با وزن مخصوص ۴/۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب تخمین زده شده است.

تـیپ ذخـیره

جنس سنگ میزبان: آهک، دولومیت و شیل

زمین شناسی ذخـیره

باتوجه به گسترش ماده معدنی در سینه‌کارهای موجود، با انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در حین استخراج می‌توان ذخیره را افزایش داد. با توجه به موقعیت معدن، نزدیکی به  شهرک صنعتی ارغده از مزایای معدن ارغده به حساب می‌آید. با توجه به وجود چندین کار قدیمی (استخراج باریت) در معدن، می‌توان با انجام عملیات پاک‌سازی، استخراج مجدد ماده معدنی صورت گیرد.

چشم انداز معـدن

برق، آب و جاده آسفالت در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال غرب معدن، واقع در شهرک صنعتی ارغده موجود است.

زیرساختها

این معدن دارای پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۵۵۴۳-۱۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ با مدت زمان بهره برداری ۴ سال به نام سید احمد مشکانی می باشد.

مالـکیـت