باریت ارغده

پروژه ها

معدن باریت ارغده با مساحت ۱/۴۱ کیلومترمربع در استان مرکزی، شهرستان محلات قرار دارد. برای دسترسی به معدن می‌توان از طریق کیلومتر ۲۵ جاده محلات – خمین، گذر از سه‌راهی بزیجان، سپس طی ۵ کیلومتر جاده خاکی از سمت غربی وارد معدن شد.

تـیپ ذخـیره

ژنز: رگه‌ای و رگچه‌ای

مشخصات کانه‌زایی: رگه‌های باریت دارای طولی برابر ۱۰ تا ۱۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۳ متر و افراز ۰/۵ تا ۳ متر می‌باشد. ذخیره کانسار ۱۰۰۰ تن با وزن مخصوص ۴/۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب تخمین زده شده است.

زمین شناسی ذخـیره

جنس سنگ میزبان: آهک، دولومیت و شیل

چشم انداز معـدن

باتوجه به گسترش ماده معدنی در سینه‌کارهای موجود، با انجام عملیات اکتشاف تکمیلی در حین استخراج می‌توان ذخیره را افزایش داد. با توجه به موقعیت معدن، نزدیکی به  شهرک صنعتی ارغده از مزایای معدن ارغده به حساب می‌آید. با توجه به وجود چندین کار قدیمی (استخراج باریت) در معدن، می‌توان با انجام عملیات پاک‌سازی، استخراج مجدد ماده معدنی صورت گیرد.

زیرساختها

برق، آب و جاده آسفالت در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال غرب معدن، واقع در شهرک صنعتی ارغده موجود است.

مالـکیـت

این معدن دارای پروانه بهره‌برداری به شماره ۲۵۵۴۳-۱۰۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ با مدت زمان بهره برداری ۴ سال به نام سید احمد مشکانی می باشد.