آهن و منگنز اگزلاتیو ویدر

پروژه ها

محدوده آهن و منگنز ویدر با مساحت ۸/۹۶ کیلومتر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان زرندیه واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی ارومیه – دختر (بخش شمالی) قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از اتوبان ساوه، بویین زهرا، فاصله‌ی هوایی ۱۰ کیلومتر از کارخانه‌ی سیمان سیاه (شرق محدوده)، طی حدود ۱۵ کیلومتر جاده‌خاکی تا شمال محدوده می باشد.

تیپ کانسار (ذخیره)

 • ژنز: آهن و منگنز رگه‌ای به همراه ذخایر احتمالی نقره و طلای اپی ترمالی
 • پاراژنز کانه‌ها: هماتیت، پیرولوزیت، مگنتیت، کالکوپیریت، مالاکیت، آزوریت و گوتیت
 • نوع گانگ: باریت، سیلیس، ژاسپ، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe، Mn، Au، Ag، Cu، Mo، As ، Sb و Pb

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: آندزیت، آندزیت بازالت، توف آندزیتی، کنگلومرا و آهک
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید آهن، آرژیلیک متوسط و سیلیسی شدن

میزان ذخیره

ابعاد ماده معدنی در کانی سازی آهن و منگنز دارای طول ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۱/۵ متر و افراز ۰/۵ تا ۵ متر می باشد و کانی زایی طلا و نقره دارای طول ۵۰ تا ۵۰۰ متر، عرض ۰/۵ تا ۱۰ متر و افراز ۰/۵ تا ۱۵ متر می باشد. عیار ماده معدنی آهن بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، منگنز بین ۱۷ تا ۳۰ درصد، مس ۰/۱ تا ۳/۶ درصد، طلا بین ۵۰ تا ۲۶۶۵۶ ppb و نقره ۱۰ تا ۷۳۲ ppm می باشد.

ذخیره قطعی کانسار

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه تناژ قطعی برابر با ۱۰۸،۰۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط ۳۸ درصد آهن توتال می‌باشد.

زیرساختها

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر مناطق وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر دورسنجی محدوده مورد مطالعه از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • انجام عملیات دورسنجی و تفکیک زون‌های دگرسانی و ساختارهای زمین‌شناسی به وسعت ۲۵ کیلومترمربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی توپوگرافی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه‌ی گسل‌ها و رگه‌های موجود در محدوده در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • برداشت و مطالعه ۵ نمونه مقطع نازک برای تهیه ی نقشه ی زمین شناسی در مقیاس ۱:۲۰،۰۰۰
 • نمونه برداری از کانی‌سازی‌ها و هاله‌های آلتراسیون در مرحله پی جویی به تعداد ۶۴ نمونه
 • ارسال ۵۷ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری
 • ارسال ۷ نمونه، آماده سازی و آنالیز شیمیایی به روش XRF در مراحل نمونه‌برداری
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده
 • عملیات ژئوفیزیکی به تعداد ۶۰۰ نقطه به روش IP & RS در ۷ پروفیل
 • تجزیه و تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی و رسم مدل‌های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
 • تهیه‌ی نقشه‌ی زمین‌شناسی به مقیاس ۱:۱،۰۰۰ در گستره‌ای به وسعت ۲۶۰ هکتار
 • برداشت و مطالعه ۵ نمونه مطقع نازک جهت تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس ۱:۱،۰۰۰
 • احداث ۳ کیلومتر جاده خاکی برای دسترسی به بخش های مختلف منطقه
 • حفر ترانشه به متراژ ۱۱۳۳ متر مکعب
 • برداشت ترانشه‌ها به مقیاس ۱:۲۰ به طول ۵۸۸/۵ متر
 • نمونه‌برداری سیستماتیک از ترانشه‌ها به تعداد ۹۶ نمونه
 • آنالیز نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌ها به روش ICP OES، Fire Assay و XRF
 • رسم مقاطع ترانشه‌ها و تجزیه تحلیل تغییرات عیار عناصر در ترانشه‌ها
 • احداث ۱۰ سکوی حفاری
 • حفر ۱۰ گمانه مغزه گیری به متراژ کلی ۴۹۰ متر
 • بررسی و مطالعه RQD و C.R مغزه‌ها
 • برش مغزه به متراژ تقریبی ۳۰۰ متر
 • لاگ‌نگاری گمانه‌ها (Detailed Log) به متراژ ۱۱۵ متر و تهیه‌ی گزارش
 • برداشت، ارسال و آماده سازی ۳ نمونه از مغزه‌ جهت آزمایش XRF
 • ارزیابی و تعیین حجم، شکل و تناژ ذخیره محدوده‌ی کانی‌سازی بر اساس ترانشه‌ها و گمانه‌های حفر شده با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته
 • تهیه‌ی گزارش عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها

مالـکیـت

این محدوده دارای گواهی کشف و متعلق به گروه معدنی و بازرگانی زرمش می باشد.