آهن غرب هروا

پروژه ها

محدوده آهن غرب هروا با مساحت ۳/۱ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی در نزدیکی شهرستان محلات واقع شده است این محدوده در زون اکتشافی سنندج – سیرجان قرار گرفته است، راه های دسترسی به محدوده مورد نظر از شمال شهر محلات، ۲ کیلومتری شمال کوی مطهری می باشد.

 • ژنز: بازماندی
 • پاراژنز کانه‌ها: هماتیت، گوتیت، پیریت، بوکسیت و لاتریت
 • نوع گانگ: کلسیت، سیلیس، اکسید و هیدروکسید آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Fe، Al

تیپ کانسار (ذخیره)

 • جنس سنگ میزبان: آهک، آهک دولومیتی، دولومیت و شیل
 • سن سنگ میزبان: پرمین تا کواترنری
 • آلتراسیون: اکسید و هیدروکسید‌های آهن

زمین شناسی

ابعاد ماده معدنی در محدوده دارای طول متوسط ۵ متر در گستره ۴۰۰ متر، عرض ۱ تا ۱/۵ متر و افراز ۰/۵ تا ۲ متر می باشد و عیار آهن بین ۲۴ تا ۵۰ درصد و عیار Al2O3 بین ۲۰ تا ۴۸ درصد می باشد.

میزان ذخیره

با توجه به عملیات اکتشافی در این منطقه مقدار ذخیره‌ی آهن برابر با ۴,۷۰۰ تن کانسنگ با عیار متوسط (%۵۵/۲ = Fet) می‌باشد.

ذخیره قطعی کانسار

آب و برق در نزدیکی منطقه وجود دارد و جاده ماشین‌رو (خاکی) در اکثر جاهای محدوده موجود می باشد.

زیرساختها

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • خرید تصاویر ماهوا‌ره‌ای با وضوح بالا به عنوان عکس‌های هوایی محدوده‌ی مورد مطالعه
 • انجام عملیات صحرایی شامل پیمایش و پی‌جویی سطح منطقه و مشخص نمودن واحدهای سنگی و عوارض مهم زمین‌شناسی و نیز تفکیک رگه‌ها و زون‌های کانی‌سازی
 • تهیه‌ی نقشه زمین‌شناسی همراه با گزارش در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۳/۱ کیلومتر مربع
 • تهیه‌ی نقشه گسل‌ها در محدوده در مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در مساحتی به وسعت ۳/۱ کیلومتر مربع
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۱۶ نمونه برای آنالیز به روش ICP و Fire Assay
 • نمونه‌برداری از رگه‌ها و زون‌های کانه‌دار در مرحله پی‌جویی به تعداد ۸ نمونه برای آنالیز به روش XRF
 • برداشت ۱ نمونه جهت آنالیز XRD
 • ارسال و آنالیز ۲۵ نمونه جهت آنالیز شیمیایی به‌روش‌های ICP، Fire Assay، XRF و XRD در مراحل مختلف نمونه‌برداری
 • نمونه برداری، ارسال و آماده‌سازی ۶ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک و صیقلی
 • بررسی و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • تجزیه و تحلیل نمونه‌های آنالیز شده و مقاطع مطالعه شده
 • حفر ۱۰ ترانشه اکتشافی به حجم ۱۲۰ متر مکعب
 • برداشت و ترسیم مقطع ترانشه به متراژ ۶۵/۷ متر
 • آماده‌سازی و آنالیز ۱۰ نمونه از ترانشه‌ها و آنالیز به روش XRF
 • ارزیابی و تعیین ذخیره کانسار
 • تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی به همراه نقشه‌ها به صورت مجلد

عملیات اکتشافی انجام شده

این محدوده دارای پروانه اکتشاف و متعلق به شرکت مشاوره بازرگانی فرآیند رازی کاسپین می باشد.

مالـکیـت