آهن، آپاتیت و مس IOA یولاق

پروژه ها

محدوده یولاق با مساحت ۶/۹۹ کیلو متر مربع واقع در استان مرکزی و در حدود ۱۷ کیلومتری شمال غرب شهرستان ساوه واقع شده است این محدوده جزئی از نوار ماگماتیسم ارومیه – دختر قرار گرفته است، راه دسترسی به محدوده مورد نظر از طریق آزاد راه تهران- همدان امکان­پذیر می­­ باشد پس از طی حدود ۲ کیلومتر از جاده آسفالته فرعی نورعلی بیگ به یولاق می­ توان از جنوب­ شرق وارد چهار گوش محدوده مورد مطالعه شد.

تـیپ کانسار (ذخـیره)

 • ژنز: اسکارن مس و آهن
 • پاراژنز کانه‌ها: مگنتیت، آپاتیت، مالاکیت،کالکوپیریت، اسپیکولاریت، آپاتیت و اکتینولیت
 • نوع گانگ: سیلیس، اپیدوت، پیریت، اکسید و هیدروکسید‌های آهن
 • پاراژنز ژئوشیمیایی: Cu، Fe، P

زمین شناسی

 • جنس سنگ میزبان: کوارتز دیوریتی، آندزیت، توف آندزیتی، گرانودیوریتی، دیوریتی، توف، ایگنمبریت توف و توف داسیتی
 • سن سنگ میزبان: ائوسن تا کواترنری
 • آلتراسیون: سریسیتی، سیلیسی، آرژیلیک، پروپیلیتیکی، اکسید و هیدروکسیده های آهن

ابعاد ذخیره

رگه‌های سیلیسی-کلسیتی حاوی کانی‌سازی مس به همراه  طلا به طول تقریبی ۵۰۰ متر و ضخامت ۱/۵ متر، عیار مس میانگین ۰/۵ درصد

بخش اسکارن مس و آهن به طول تقریبی ۱ کیلو متر و ضخامت ۱ تا ۱/۵ متر، عیار مس حداکثر و میانگین به ترتیب ۰/۷ و ۰/۵ درصد، عیار فسفر حداکثر و میانگین به ترتیب ۰/۶۵ و ۰/۲۵ درصد

ذخیره قطعی کانسار

در حال حاضر عملیات طراحی و حفر ترانشه‌های اکتشافی درد دست اقدام می باشد و هنوز تخمین ذخیره برای این کانسار برآورد نشده است.

زیرساخت

آب، برق در محدوده موجود می باشد و جاده دسترسی (خاکی) برای دسترسی به محدوده وجود دارد.

عملیات اکتشافی انجام شده

 • گردآوری اطلاعات موجود؛ شامل نقشه‌های زمین‌شناسی و توپوگرافی، گزارش‌های ارائه‌شده قبلی و… انجام کارهای دفتری و برنامه‌ریزی جهت انجام عملیات صحرایی
 • پی جویی صحرایی و مشخص نمودن کانی‌سازی
 • بررسی، پردازش و تلفیق لایه های اطلاعاتی پایه، ایجاد بانک اطلاعاتی و تشخیص مناطق مناسب برای اکتشاف
 • تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۶/۹۹ کیلومترمربع
 • تهیه نقشه گسل‌ها و رگه‌های موجود در مقیاس ۱:۲۰,۰۰۰ در محدوده‌ای به وسعت ۶/۹۹ کیلومترمربع
 • نمونه‌برداری از کانی‌سازی‌ها و رگه‌ها و همبری‌ها در مرحله پی‌جویی به تعداد حدود ۴۲ نمونه
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۴۲ نمونه
 • ارسال، آماده سازی و آنالیز ۱۸ نمونه به روش XRF
 • ارسال نمونه‌ها، آماده سازی و آنالیز شیمیایی طلا و عناصر همراه به روش ICP-OES، Fire Assay در مراحل نمونه‌برداری به تعداد ۲۶ نمونه
 • نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیایی به روش شیاری به صورت سیستماتیک به تعداد ۲۶ نمونه
 • برداشت ۴ نمونه جهت انجام مطالعات مقطع نازک در کلیه مراحل
 • آماده‌سازی و مطالعه‌ی ۴ مقطع میکروسکوپی در کلیه مراحل
 • عملیات ژئوفیزیک به روش IP & RS در ۵ پروفیل و ۵۰۷ ایستگاه
 • عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری به تعداد ۶۶۴ ایستگاه

مالـکیـت

این محدوده در مرحله دریافت پروانه اکتشاف می باشد و متعلق به شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق می باشد.