بایگانی برای:فرآوری

zarmesh-mining-1

خاک صنعتی سیاه دره

نام محدوده: سیاستراگی نوع ماده معدني: طلا، مس و مولیبدن موقعيت جغرافيايي: استان: سیستان و بلوچستان شهرستان: زاهدان نام زون اكتشافی: حوضه فلیشی نهبدان- خاش نام راهنماي نقشه: 250,000/1: دریاچه هامون نام راهنماي ن
Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions