پروژه های بزرگ مقیاس

آشیانه زر

پیشنهاد گروه زرمش انجام عملیات اکتشافات تکمیلی توسط سرمایه‌گذار در ازا، واگذاری بخشی از سهام محدوده. استخراج ماده معدنی مس اکسیدی تو...