تصویر روز

بارگیری سرب و روی سولفیدی معدن تنگ دزدان گروه زرمش

نمایی از معدن فلدسپات صدرمحلات

نمایی از معدن فلدسپات صدرمحلات

روز معدن و آغاز هفته معدن

اول خرداد روز معدن و شروع هفته معدن بر همه معدنکاران زحمتکش گرامی باد.

معدن مس خانسرخ – کرمان

نگاه منطقی به تحریم

تحریم فلزات از سوی رئیس جمهوری امریکا بر بخش معادن ایران تاثیر گذار است. اقدامات لازم برای تاثیرات منفی این تحریم باید به سرعت از سوی نخبگان...

کوه برکشیده شهرک

جلسه گروه زرمش با شرکت پودرسازان و شرکت کانی فرآوران

جلسه گروه زرمش با شرکت پودرسازان و شرکت کانی فرآوران در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۳ در دفتر گروه زرمش...

روز زمین شناس

روز زمین شناس مبارک ⚒ گروه معدنی و بازرگانی زرمش اولین یکشنبه اپریل “روز زمین شناس” را به کلیه زمین شناسان، مهندسین معدن و فعالا...

معدن سرب و روی تنگ دزدان-اصفهان

معدن باریت چاه شیرین

معدن باریت ارغده