گزارش گروه زرمش از کارگاه آموزشی متالوژنی کانسارهای آهن ایران

گزارش گروه زرمش از کارگاه آموزشی متالوژنی کانسارهای آهن ایران

گزارش گروه زرمش از کارگاه آموزشی متالوژنی کانسارهای آهن ایران

در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۶ کارگاه آموزشی متالوژنی کانسارهای آهن ایران با سخنرانی آقایان مهندس سامانی، دکتر جعفری طهرانی، دکتر شفاهی، دکتر گل محمدی و دکتر مشکانی (مدیر ارشد گروه زرمش) در محل معدن آموزشی زغالسنگ دهملا در شاهرود تشکیل شد.
گروه زرمش در نمایشگاه جانبی این کارگاه آموزشی، غرفه داشته و میزبان اساتید و دانشجویان محترم بوده است. سرکار خانم مهندس اکبری و آقای مهندس نوری به ارائه فعالیت‌های گروه زرمش در نمایشگاه پرداختند.
لازم به ذکر است این کارگاه با تلاش سرکار خانم دکتر عابدی و آقای مهندس عرب امیری و همکارانشان تشکیل گردید.