گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن و منگنز رنگرز

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن و منگنز رنگرز

گزارش ماموریت یک روزه کارشناسان گروه زرمش از محدوده اکتشافی آهن و منگنز رنگرز

بازدید از محدوده اکتشافی آهن و منگنز رنگرز در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ کارهای انجام شده عبارتند از:
– حفر ترانشه و سینه کار اکتشافی توسط بیل مکانیکی جهت بررسی روند کانی سازی
– با توجه به مشاهدات و برداشتهای انجام شده در محدوده اکتشافی، شیب تقریبی کانی سازی ۸۰ درجه و دارای روند شمال غربی – جنوب شرقی می باشد. طول کانی سازی ۸۰ متر و تا عمق ۵ متر نیز کانی سازی مشخص گردیده است. ضخامت کانی سازی آهن ۱/۵ متر و منگنز ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر می باشد. توالی کانی سازی از سمت کمر بالا به طرف کمر پایین به صورت آندزیت پورفیری، آهن الیژیستی (به صورت لایه ای)، منگنز کم عیار و منگنز پرعیار و مجددا سنگ آندزیت پورفیری می باشد.
– کانی سازی در آهن به صورت هماتیت، مقدار کم لیمونیت در قسمت منگنز کانه های پیرولوزیت، مگنتیت می باشد که به نظر می رسد و منگنز آن از نوع اگزلاتیو می باشد.