فنی و مهندسی گروه زرمش

 بخش اکتشاف

بخش استخراج

غلامعباس سنجری پور
تکنسین استخراج
اسکندر پوررضاقلی
تکنسین استخراج
عباس مرعشی
کارشناس استخراج

.

سعیده آقایان
کارشتاس اکتشاف
فائزه شیخ الاسلامی
کارشناس فنی
تقی اسماعیل زاده
ناظر استخراج

فعالیتهای تجاری گروه زرمش

روابط عمومی و سایت گروه زرمش

سید محمد حسینی دامغانی
کارشناس IT
محمدحسین مشکانی
کارشناس رایانه

مالی و اداری گروه زرمش

محمدرضا پوربابایی
تدارکات و لجستیک
مرجان کاروانی
کارشناس اداری
فاطمه کریمی
کارشناس مالی
حبیب الله شمس
کارشناس حقوقی