تیم فنی و مهندسی شرکت

اکتشاف

استخراج

غلامعباس سنجری پور
تکنسین استخراج
اسکندر پوررضاقلی
تکنسین استخراج
عباس مرعشی
کارشناس استخراج

.

سعیده آقایان
کارشتاس اکتشاف
فائزه شیخ الاسلامی
کارشناس فنی
تقی اسماعیل زاده
ناظر استخراج

تیم فعالیتهای تجاری شرکت

تیم روابط عمومی و سایت شرکت

سید محمد حسینی دامغانی
کارشناس IT
محمدحسین مشکانی
کارشناس رایانه

تیم مالی و اداری شرکت

محمدرضا پوربابایی
تدارکات و لجستیک
مرجان کاروانی
کارشناس اداری
فاطمه کریمی
کارشناس مالی
حبیب الله شمس
کارشناس حقوقی