فنی و مهندسی گروه زرمش

 بخش اکتشاف

بخش استخراج و فرآوری

عباس مرعشی
کارشناس استخراج
اسکندر پوررضاقلی
تکنسین استخراج
غلامعباس سنجری پور
تکنسین استخراج
حسین اکبری
مشاور استخراج
امان الله ریواز
مدیر استخراج
تقی اسماعیل زاده
ناظر استخراج

فعالیتهای تجاری گروه زرمش

روابط عمومی و سایت گروه زرمش

سید محمد حسینی دامغانی
کارشناس IT
محمدحسین مشکانی
کارشناس رایانه

مالی و اداری گروه زرمش

سمیه اسماعیل زاده
کارشناس مالی
مرجان کاروانی
کارشناس اداری
فاطمه کریمی
کارشناس مالی
حبیب الله شمس
کارشناس حقوقی
محمدرضا پوربابایی
تدارکات و لجستیک