پیتر ویل

پیتر ویل

پیتر ویل زمین شناس مشهور آمریکایی در ۱۳ ژانویه ۱۹۳۰ متولد شد. شهرت وی به خاطر چرخه ویل، تغییر نسبی سطح آب دریا و چینه نگاری سکانسی است که با نام این محقق گره خورده اند. ویل دکترای خود را از دانشگاه نورث وسترن در سال ۱۹۵۶ اخذ نمود. پس از فارغ التحصیلی به شرکت نفتی اکسون پیوست وسپس به استخدام دانشگاه رایس درآمد. وی هم اکنون استاد بازنشسته این دانشگاه است.
ویل اولین کسی است است که اثبات نمود رفلکتورهای ایجاد شده در مقاطع لرزه ای نه مرز سنگ شناسی بلکه خطوط زمانی زمین شناسی هستند. همچنین تغییرات نسبی سطح آب دریا در طول زمان زمین شناسی را توضیح و اثرات آن بر روی حوضه های رسوبی را تشریح نمود.این کشف منجر به ظهور رشته چینه نگاری لرزه ای شد که پایه ای برای موفقیت های بزرگ در زمینه اکتشاف نفت گشت.
ویل در سال ۲۰۰۵ نشان بنجامین فرانکلین را به خاطر پیشگامی در چینه نگاری سکانسی دریافت نمود. همچنین جایزه زمین شناس افسانه ای از انستیتو زمین شناسی آمریکا، نشان پنروز از جامعه زمین شناسی آمریکا و نشان سیدنی پاورز از انجمن زمین شناسان نفت آمریکا از دیگر افتخاراتی است که به وی، بخاطر کشف بزرگش تعلق گرفته است.