مرحوم مهندس کرامت الله علی پور

مرحوم مهندس کرامت الله علی پور

مرحوم مهندس کرامت الله علی پور

یکی از پیشکسوتان معدنکاری و ایران متولد ۱۳۰۲ شیراز و از نخستین فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ می باشد. سوابق ایشان در زیر آورده شده است:

اطلاعات تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۳۲۵

تجارب و تخصص
تحصیلات تکمیلی:
الف – گذراندن دوره تخصصی معدن در سازمان همکاری های بین المللی – امریکا سال ۱۹۵۶
ب – اخذ گواهینامه از اداره معادن امریکا، دوره آمار مواد معدنی امریکا ۱۹۶۵

مشاغل و فعالیت ها:

۱- اشتغال در معادن ایران از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۴۴ در سمت های مهندسی تا ریاست معادن به ترتیب در معادن گلندرود، زیراب، شمشک، چشمه گل و الیکا
۲- رئیس قسمت فنی و اجرائی شرکت کل معادن (از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۶)
۳- در سازمان زمین شناسی کشور در سمت های مدیر امور فنی و معاونت فنی و اجرائی (از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۸ که سال بازنشستگی می باشد.)
۴- کارشناس رسمی دادگستری در معادن (از سال ۱۳۵۱ تاکنون)
۵- تدریس درس ایمنی در معادن، در دانشکده معدن شاهرود و آموزشگاههای معادن تابع شرکت سهامی کل معادن ایران
۶- تالیفات: ترجمه کتاب «زمین شناسی ذخائر معدنی»، تالیف اسمیرنوف، تالیف کتاب «تاریخ زمین شناسی و معدن در ایران»

کرامت‌الله علیپور، مهندس پیشکسوت صنعت معدنکاری کشور در آمریکا درگذشت.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions