اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: راضیه محلوجی

تاریخ تولد: ۱۳۷۰

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: raziehmahlooji619@gmail.com

راضیه-محلوجی

سوابق تحصیلات عالی

  • کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۲)
  • کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه تهران (سال ۱۳۹۶)

عناوین رساله‏‎ها

دوره تحصیلی

عنوان

درجه رساله

کارشناسی

مدلسازی ژئومتالورژیکی زون‏های اکسید و سولفید در کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد

عالی

کارشناسی ارشد

بکارگیری روش آرایش پیگیری تبدیلات چندمتغیره به منظور انجام تبدیلات غیرخطی بر روی متغیرهای پیچیده

عالی

رتبه/ دوره خاص

عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان

زمینه ‏های تحقیقاتی مورد علاقه

اکتشاف و پتانسیل یابی کانسار های فلزی و غیر فلزی

پردازش داده‏ ها و تجزیه تحلیل داده‏ های زمین‏ شناسی علی الخصوص در زمینه‏ های اکتشافی

ارزیابی ذخیره و بررسی های فنی اقتصادی مواد معدنی

سوابق شغلی

سازمان/ شرکت

سمت

مدت همکاری

شرکت آیرما

کارآموز

خرداد ۹۱ تا شهریور ۹۱

شرکت پتاس ایران

کارآموز

خرداد ۹۲ تا شهریور ۹۲

شرکت پردازشگران نواندیش

آرشیو الکترونیکی اسناد

اسفند ۹۴ تا آذر ۹۵

 شرکت معدنی و بازرگانی زرمش

کارشناس امور اکتشاف

از آذر ۹۶ تاکنون

مقالات علمی

  • مدلسازی ژئومتالورژیکی زون‏های اکسید و سولفید در کانسار سرب و روی مهدی آباد یزد (پروژه کارشناسی)
  • برداشت زمین‌شناسی منطقه لاهیجان
  • گزارش اکتشافی معدن فسفات کوه لار
  • پتاسیل‌یابی کانسارهای غیرفلزی در منطقه اسفندقه
  • برداشت مغناطیسی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
  • بکارگیری روش پیگری آرایش تبدیلات چندمتغیره به منظور انجام تبدیلات غیرخطی بر روی متغیرهای پیچیده (پایان نامه کارشناسی ارشد)

پروژه های انجام شده

عنوان طرح / پروژه

محل اجراء / پژوهش

همکاری در تهیه گزارش مطالعات لیتوژئوشیمیایی محدوده اکتشافی هجیب

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

همکاری در تهیه گزارش مطالعات لیتوژئوشیمیایی محدوده اکتشافی چلمبر

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

همکاری در تهیه گزارش مطالعات لیتوژئوشیمیایی محدوده اکتشافی نشوه

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

همکاری در تهیه گزارش مطالعات لیتوژئوشیمیایی محدوده اکتشافی یولاق

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق

همکاری در تهیه گزارش پی‏جوئی و اکتشافات چکشی محدوده اکتشافی چلمبر

شرکت مهندسی و بازرگانی پارس گستران عقیق