اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: بهزاد نظیری راد

تاریخ تولد: ۱۳۵۰

محل تولد: اراک

بهزاد-نظیری

سوابق تحصیلات عالی

  • کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه بوعلی همدان (سال ۱۳۷۲)
  • کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (سال ۱۳۷۵)

پروژه های انجام شده

عنوان شغلی

نام موسسه

تاریخ

تکنسین سخت افزار

شرکت کامپیوتری رایانگان فردا

۱۳۷۲-۱۳۷۳

کارشناس اکتشاف

شرکت معدنی وصنعتی کاناوران

۱۳۷۳-۱۳۷۶

مهندس کارگاه

شرکت ساختمانی پارسیکان

خرداد۷۶ – بهمن ۷۶

مدیر امور آب فاضلاب

شرکت آب وبرق و تاسیسات قشم

بهمن۱۳۷۶-۱۳۸۰

مهندس کارگاه

شرکت فنی و مهندسی تبرزین صنعت

۱۳۸۰-۱۳۸۴

مهندس ناظر کارگاه

شرکت مهندسین مشاور معدنکاو

۱۳۸۴- مرداد۱۳۸۶

کارشناس ارشد اکتشاف

شرکت مهندسین مشاور معدنکاو

مرداد۱۳۸۶- اسفند ۱۳۸۶

سرپرست کارگاه

شرکت خدمات اکتشافی کشور

۱۳۸۱

مهندس ناظر کارگاه

شرکت مهندسین مشاور کانی کاوان شرق

۱۳۸۲

مدیر پروژه

شرکت ساختمانی ریبار

فروردین ۱۳۸۷- شهریور۱۳۸۷

کارشناس ‏ارشد

شرکت سرمایه‏ گذاری صدر تامین

مهر ماه ۸۷ تاکنون

عضو غیر موظف

عضو و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت معدنی پارس تارا

اسفند ماه ۹۱ تا مهر ماه ۹۴

عضو غیر موظف

عضو هیئت مدیره شرکت صنایع خاک چینی ایران

مرداد ماه ۱۳۹۲ تا شهریور ماه ۱۳۹۳

پاره وقت

مشاور هیئت مدیره شرکت معدنی اپال کانی پارس

دیماه ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

پاره وقت

مشاور مدیر عامل شرکت صنایع معدنی توسعه فردای باختر

تیر ماه ۱۳۹۲ تاکنون

پاره وقت

مشاور هیئت مدیره شرکت ایثاران بندر

مرداد ماه ۱۳۹۲ تاکنون

پاره وقت

مشاور هیئت مدیره شرکت نفت طاهرین

تیر ماه ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۸۷