فروش کنسانتره آنتی موان، روی سولفیدی، سرب سولفیدی و گارنت

فروش کنسانتره آنتی موان، روی سولفیدی، سرب سولفیدی و گارنت

فروش کنسانتره آنتی موان، روی سولفیدی، سرب سولفیدی و گارنت

آگهی فروش مواد معدنی از جمله کنسانتره آنتی موان – گارنت -کنسانتره روی سولفیدی – کنسانتره سرب سولفیدی – فلدسپات سدیک گروه زرمش
• ماده معدنی: کنسانتره آنتی موان
تناژ و عیار:۱۵ تن با عیار  ۵۶ درصد
تناژ و عیار: ۶۰ تن با عیار ۲۶٫۷ درصد
تناژ و عیار:۱۵ تن با عیار ۲۰٫۵۵ درصد

• ماده معدنی: گارنت
گارنت برای مصارف سندبلاست با دانه بندی ۲۰ تا ۴۰ مش
گارنت برای مصارف برش کاری و واترجت با دانه بندی ۸۰ مش با اختلاط استاندارد

• ماده معدنی: کنسانتره سرب سولفیدی
عیار: ۵۸ درصد سرب و ۴۸۰ ppm نقره
تناژ : ۳۰ تن
مکان: استان تهران

• ماده معدنی: فلدسپات سدیک
عیار: ۹ درصد Na2o
مکان: استان مرکزی

• ماده معدنی: کنسانتره روی سولفیدی
عیار: ۴۵ درصد روی
تناژ : ۳۰۰ تن
مکان: استان تهران