اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: سید علی مشکانی

تاریخ تولد: ۱۳۵۳

محل تولد: تهران

پست الکترونیکی: Ali.meshkania@gmail.com

علی-مشکانی

سوابق تحصیلات عالی

کارشناسی مدیریت صنعتی- دانشگاه آزاد تهران جنوب (سال ۱۳۷۸)

سوابق شغلی

نوع فعالیت

محل کار

زمان

خط تولید

شرکت جنرال الکتریک

۱۳۷۵-۱۳۷۷

تعمیرات پیشگیرانه

شرکت جنرال الکتریک

۱۳۷۵-۱۳۷۷

حسابدار

تولیدی مجد

۱۳۸۰-۱۳۸۱

حسابدار

ویژن پیک

۱۳۸۱-۱۳۸۳

حسابدار

چلوکباب البرز

۱۳۸۳- ۱۳۸۷

حسابدار

گروه معدنی و بازرگانی زرمش

۱۳۹۲ تاکنون