روز اول اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

روز اول اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

روز اول اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران

روز اول نمایشگاه اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران (توسعه و سرمایه گذاری) با حضور شرکت های معدنی داخلی و خارجی با شکوه هرچه تمام تر برگزار شد، در این روز بازدیدکنندگانی از غرفه ما بازدید به عمل آوردند و در امور مختلف معدن بحث و گفتگو شد، از جمله میهمانان ما دکتر شعله، دکتر سلطانی، دکتر شعبانی، دکتر ایزدپرست، ، مهندس کرخی، مهندس میرزایی، مهندس اقبالی، مهندس مالکی، مهندس کیانی، مهندس حسینی، مهندس مولا بیگی، مهندس موفق، مهندس کاظم زاده، مهندس کفائی، مهندس مردانی، مهندس محمدپور، جناب آقای خواجویی و جمعی دیگر از اساتید، دانشجویان و دست اندرکاران معدن بوده اند، که حضور ایشان باعث سرافرازی و خشنودی اینجانبان گردید.
با تشکر، گروه معدنی و بازرگانی زرمش