دکتر منصور علوی نائینی

دکتر منصور علوی نائینی

دکتر منصور علوی نائینی

زندگینامه
ایشان در هفدهم اسفند ماه ۱۳۱۵ متولد شدند.پس از گذراندن دوره دبستان در شهرهای اصفهان، نائین، رشت و تبریز، تحصیلات متوسطه ی خود را در دبیرستان های شرف، مروی و دارالفنون تهران ادامه داد. در سال ۱۳۳۴، موفق به اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان دارلفنون تهران شد. در همان سال به دانشکده ی علوم، رشته ی زمین شناسی رفت و در سال ۱۳۳۸ از این دانشکده فارغ التحصیل شد. در سال (۱۹۵۹) ۱۳۳۸، از طرف شرکت ملی نفت ایران برای ادامه تحصیل به دانشکده ی نفت فرانسه اعزام شد. در سال ۱۹۶۱ مدرک مهندسی فوق لیسانس خود را در رشته زمین شناسی نفت دریافت کرد. در سال ۱۳۴۰، در « سازمان زمین شناسی کشور » که تأسیس آن در سال ۱۳۳۸ به تصویب قوه مقننه رسیده بود، به خدمت در آمد. در سال ۱۳۴۶ برای ادامه تحصیل در دوره دکترا عازم شهر «لیون» در کشور فرانسه شد و در سال ۱۳۵۰، مدرک مدرک دکترای دولتی در رشته ی زمین شناسی را از دانشگاه «کلودبرنارد» دریافت کرد. علاوه بر فعالیت در سازمان زمین شناسی کشور، از سال ۱۳۵۲ در دانشگاه های تهران، تبریز، شیراز، دانشکده ی علوم زمین و پژوهشگاه نفت مشغول تدریس، راهنمایی، داوری و مشاوره ی دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکترا بود.
مدارج علمى ایشان عبارتند از: استادیار پژوهشکده علوم زمین و مدیر عامل شرکت کاوشگران پوسته زمین
فوق لیسانس در زمین شناسى نفت و دکترای دولتى در رشته زمین شناسى
ایشان به زبانهای فرانسه و انگلیسى تسلط دارند و داراى تخصص و تجربیات در زمینه هاى مهندسى نفت خصوصاً زمین شناسى نفت و اکتشاف مواد هیدروکربور در ایران و فرانسه می باشند. ایشان داراى ۳۵ سال سابقه تدریس در رشته هاى زمین شناسى نفت، زمین شناسى ایران و چینه شناسى ایران در دانشگاههاى امیرکبیر تهران، شیراز، تبریز، پژوهشگاه نفت، پژوهشکده علوم زمین می باشند. راهنمایی و مشاوره بسیارى از رساله هاى کارشناسى ارشد و دکترا در زمینه هاى زمین شناسى و اکتشافات معادن را بر عهده داشته اند. در ضمن سوابق خدمتى خود مسئولیتهاى زیررا نیز عهده دار بوده اند.
۱٫ زمین شناس مسئول اکیپ های صحرایی
۲٫ رئیس گروه زمین شناسى منطقه ای
۳٫ رئیس گروه تلفیق عملیات زمین شناسى
۴٫ معاون امور زمین شناسى در سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور
۵٫ مشاور رئیس سازمان زمین شناسى کشور
۶٫ سرپرست سازمان زمین شناسى کشور
۷٫ مدیر عامل شرکت خدمات اکتشافى کشور
۸٫ مدیر امور همکاریهاى علمى و آموزشى
۹٫ مدیر امور مراکز
۱۰٫ استادیار پژوهشکده علوم زمین
۱۱٫ نظارت بر عملیات زمین شناسى شرکتهاى B.R.G.N.فرانسه، آب و خاک با مشارکت کارشناسان کانادائى را چندین سال عهده دار بوده اند.
ایشان تجارب کارى زیادی در کشورهای فرانسه، ترکیه، پاکستان داشته و تهیه نقشه هاى کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس در کلیه نواحى ایران منجمله در ایران مرکزی را به عهده داشته اند.
ایشان در شوراها و کمیته های علمی عضویت داشته اند که عبارتند از:
۱٫ عضو شوراى ارزشیابى مشاغل تحقیقى و تخصصى
۲٫ عضو و معاون کمیته ملى چینه شناسى ایران
۳٫ عضو و معاون کمیته ملى هم ارزى زمین شناسى وابسته به یونسکو
۴٫ عضو شوراى ارزیابى نقشه ها و گزارش هاى زمین شناسى در سازمان زمین شناسى کشور
۵٫ عضو شورای نویسندگان فصلنامه علوم زمین
چاپ حدود ۲۰ مقاله در کشورهاى آمریکا، ژاپن، فرانسه، و ایران و تهیه بیش از ۶۰ نقشه زمین شناسى به مقیاسهاى ۱:۲۵۰٫۰۰۰ و ۱:۱۰۰٫۰۰۰، از جمله فعالیتهای علمی ایشان می باشد
سایر فعالیتهای ایشان به شرح زیر می باشد:
۱- معرفى سازنده نبستان (جامدى- علوى) جهت ارائه در کنگره زمین شناسى آمریکا
۲- مقاله پالئوزوئیک در ایران (چکیده) چاپ شده در خلاصه مقالات کنگره ژاپن
۳- اشکوبهاى دونین در ایران چاپ شده در گردهمائی سازمان و کنگره زمین شناسى برزیل
۴- کرتاسه در ایران (علوى- آقانباتى) چاپ شده در مجله انجمن زمین شناسان یونان
۵- فسیل هاى گیاهى سازند شمشک در ناحیه جام (علوى- برال) چاپ شده در مجله لیون- فرانسه
۶- رخداد کیمرین در ایران چاپ شده در فصلنامه علوم زمین
۷- دوران اول در ایران چاپ شده در فصلنامه علوم زمین
۸- سنگهاى آذرین و دگرگونى چاپ شده در مجله انجمن حفاظت محیط زیست (مهرنوش- علوى و…..)
۹- سنگهاى رسوبى چاپ شده در مجله انجمن حفاظت محیط زیست (مهرنوش- علوی و..)
۱۰- کانى ها چاپ شده در مجله انجمن حفاظت محیط زیست (مهرنوش- علوى و…..)
۱۱- اشکوب باژوسین در ایران (سید امامى- علوی) چاپ شده در مجله ایتالیا
۱۲- آمونیت های باتونین (سید امامى- علوى) چاپ شده در مجله آلمان فسیل شناسى (دورین شناسى)
۱۳- آمونیتهای کرتاسه ایران (ناحیه جام) چاپ شده در مجله آلمان فسیل شناسى (دورین شناسى)
۱۴- کتاب چینه شناسى پالتوزینگ ایران (حدود ۵۰۰ صفحه) انتشارات طرح تدوین کتاب زیست شناسى ایران
۱۵- حد پالئوژئوگرافى ایران مرکزى و ایران چاپ شده در انجمن زمین شناسان فرانسه
۱۶- زلزله شهر ماکو (روتنر- علوی) گزاش داخلى سازمان
۱۷- زمین شناسى دره قطور جهت احداث راه آهن ایران و ترکیه (روتنر- علوی)
۱۹- استاندارد نقشه هاى زمین شناسى ۱:۱۰۰٫۰۰۰
۲۰ – تابلوى کانیهاى ایران چاپ شده در انجمن حفاظت محیط زیست (علوى- مهرنوش و…)
۲۱- تابلوى سنگ های آذرین و دگرگونه ایران چاپ شده در انجمن حفاظت محیط زیست (علوى- مهرنوش و…)
۲۲- تابلوى سنگهاى رسوبى ایران چاپ شده درانجمن حفاظت محیط زیست (علوى- مهرنوش)
نقشه های بزرگ مقیاس که ایشان تهیه کرده اند، عبارتند از:
۱- نقشه ۱:۲۰۰۰۰ ناحیه دوروى واقع در کوههاى پیرنه مرز اسپانیا و فرانسه براى ساله فوق لیسانس
۲- نقشه ۱:۲۰۰۰۰ ناحیه دورک انارى به منظور اکتشافات بوکسیت
۳- نقشه۱:۲۰۰۰۰ ناحیه خوى (زرى) به منظور اکتشافات طلا
۴- نقشه ۱:۵۰۰۰ ناحیه زره شوران به منظور اکتشاف طلا
۵- نقشه ۱:۵۰۰۰ ناحیه شرق سمنان به منظور اکتشاف سولفات سدیم