دکتر علی اصغر آریایی

دکتر علی اصغر آریایی

دکتر علی اصغر آریایی

زندگینامه:

این استاد بزرگ و پدر زمین شناسی خاور ایران متولد ۱۳۰۷ و در شهرستان خوی هستند. این استاد فرهیخته دارای دو مدرک دکتری در دو گرایش چینه و فسیل شناسی و نیز زمین شناسی ساختمانی از فرانسه هستند. این مرد بزرگ موسس گروههای زمین شناسی دانشگاههای فردوسی مشهد و سیستان و بلوچستان و نیز دانشگاه آزاد مشهد بوده و در مطالعات زمین شناسی ایران خاوری نقشی بسزا داشتند. ایشان همچنین از هیات موسس مجله پژوهشی و ارزنده Iranian Journal of Earth Sciences هستند که در سایت Scopus نمایه شده و بزودی به درجه ISI نایل می شود. کشف گونه ای جدیداز جلبک های آهکی مربوط به ۱۳۰ میلیون سال قبل و نامگذاری آن به نام Parsica از کارهای این دانشمند بزرگ در سال ۲۰۱۰ است. علاوه بر دانش ایشان یک اسوه بزرگ در اخلاق برای جامعه علمی ایران هستند.