دکتر عباس پرورش

دکتر عباس پرورش

دکتر عباس پرورش

یکی از استادان به نام معدن ایران که در بالندگی و ارتباط بین المللی این رشته و نیز رشد معدنکاری کشور سهم بسزایی داشته است. استاد معزز جناب آقای دکتر پرورش متولد ۱۳۱۹ در اصفهان هستند. پدر ایشان زنده یاد حاج حسین پرورش از هنرمندان در رشته نقره کاری بودند و از مردان نیک و خیر این شهر باستانی به شمار می آمدند. ایشان در سال های ۱۳۴۴ و ۱۳۴۷ کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی معدن از دانشگاه لئوبن اتریش اخذ نمودند. در این میان ایشان بعنوان کارشناس معدن بخش عمران سازمان ملل متحد در شمال آفریقا مشغول به خدمت شدند و نیز رساله دکتری خود در ایسلند بعنوان نخستین ایرانی واردشده به آن جزیره انجام دادند. ایشان در دوران فعالیت در آفریقا بدلیل رعایت شعایر دینی و ارتباط خوب با بومیان محلی موفق به کشف منابع ارزنده ای در این کشورها شدند. بعد از پایان تحصیلات برای خدمت به کشور به ایران بازگشتند و از نخستین کارشناسان وزارت صنایع و معادن و نیز شرکت ملی فولاد ایران بودند. ایشان در سال ۱۳۵۲ مسوول اکتشاف کانسار بزرگ گل گهر شدند و در همکاری با سوئدی ها نخستین حفاری های اکتشافی را در آن منطقه انجام دادند. ایشان در سال ۱۳۶۲ بعنوان معاونت نظارت و بهره برداری در وزارت معادن و فلزات شدند. در حال حاضر این استاد فرهیخته در حال همکاری با بخش خصوصی می-باشند. همچنین ایشان سال ها در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در مقطع کارشناسی ارشد تدریس نموده و دانشجویان ارزنده ای را برای این آب و خاک تربیت کردند. از بزرگترین خدمات ایشان تدوین و نگارش کتاب معدن نامه براساس نوشته های میرزا محمد صالح تبریزی معدنچی باشی محمدشاه قاجار است. همچنین ایشان در ۴۵ سال خدمتشان در کشور گزارش های زیادی از معادن کشور تهیه نمودند که برای توسعه کشور بسیار مثمرثمر بوده است. ازسویی دیگر ایشان سال ها از سوی دبیرخانه کنگره جهانی معدن بعنوان سخنران کلیدی این کنگره ها و میهمان ویژه از سوی ایران در کنگره آسیایی معدن هستند.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions