مرحوم دکتر خسرو خسروتهرانی

مرحوم دکتر خسرو خسروتهرانی

زندگینامه:

دکتر خسرو خسروتهرانی متولد ۱۳۱۹ استاد زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران دارای سوابق تحصیلی زیر می باشد:
کارشناسى زمین‏ شناسى از دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۱، کارشناسى ارشد و D.E.A از دانشگاه پاریس در رشته تخصصى چینه‏ شناسى میکروفسیل در سال ۱۳۴۴، دکتراى تخصصى در رشته چینه‏ شناسى و میکروپالئونتولوژى از دانشگاه پاریس در سال ۱۳۴۷، دکتراى دولتى در رشته چینه‏ شناسى از دانشگاه پاریس در سال ۱۳۵۶٫
مرتبه علمى:
پس از طى مراحل استادیارى و دانشیارى، ارتقاء به درجه استادى دانشکده علوم دانشگاه تهران.
زمینه‏ هاى علمى و تحقیقاتى:
چینه‏ شناسى مزوزوئیک در نواحى بجنورد، فیروزکوه و ایران مرکزى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر ۳ پایان‏ نامه کارشناسى و ۱۶ پایان‏ نامه کارشناسى ارشد.
تألیفات
تعداد تألیفات (نگارش یا ترجمه کتاب) بزبان فارسى: ۷
زمینه علمى تألیفات:
چینه‏ شناسى ایران، زمین‏ شناسى ایران، میکروفاسیس، میکروپالئونتولوژى کاربردى، دورانهاى زمین‏ شناسى (پرکامبرین و پالئوزوئیک)، رخدادهاى دورانهاى زمین‏ شناسى.
مقالات
تعداد مقالات بزبان فارسى: ۱۴، تعداد مقالات بزبان خارجى: ۱۲
زمینه علمى مقالات:
چینه‏ شناسى، میکروپالئونتولوژى، پالئوزئوگرافى و .Chemical Stratigraphy

خسرو خسرو تهرانی در مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در گذشت.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.