درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس مجید مرادی

درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس مجید مرادی

درگذشت همکار گرامی جناب آقای مهندس مجید مرادی

هوالباقی
با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم همکار عزیزمان آقای مهندس مجید مرادی دار فانی را وداع گفتند لذا بر خود لازم می دانیم به خانواده محترم ایشان،همکاران، دوستان و هم دانشگاهیان ایشان تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای خانواده محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
روحش قرین رحمت الهی

گروه معدنی و بازرگانی زرمش