جیمز دوایت دانا

جیمز دوایت دانا

جیمز دوایت دانا

دانا زمین شناس، کانی شناس و آتشفشان شناس آمریکایی در ۱۲ فوریه ۱۸۱۳ در یوتیکا نیویورک متولد شد. عمده شهرت او به خاطر فعالیت هایی است که در زمینه فعالیت آتشفشان ها، ساخته شدن کوه ها و شناسایی کانی ها انجام داده است.
دانا در سال ۱۸۳۷ دوره دو ساله را در کالج ییل به پایان رسانده و به مدت ۴ سال در فعالیت های اکتشافی اطراف اقیانوس آرام مشارکت نمود. نتایج این دوره شامل یادداشت ها، نمودارها و نقشه ها تا ۱۳ سال بعد به صورت متناوب منتشر شد.
در سال ۱۸۵۰ به استادی کالج ییل منصوب شد که تا پایان نیز در همین موسسه به فعالیت پرداخت. در طول عمر علمی خود، دانا بیش از ۲۰۰ کتاب و مقاله منتشر نمود که کتاب راهنمای کانی شناسی او تا سال ها به عنوان مرجعی برای درس کانی شناسی در کالج ها و دانشگاه های مختلف مورد تدریس قرار می گرفت.
دانا به پاس فعالیت های علمی خود موفق به دریافت جوایز ارزشمندی همچون نشان کاپلی از انجمن سلطنتی لندن، نشان ولاستون از جامعه زمین شناسی لندن و نشان کلارک از انجمن سلطنتی نیوساوت ولز شد.

Precious Metals Data, Currency Data, Charts, and Widgets Powered by nFusion Solutions