جلسه گروه زرمش با کارشناسان مجموعه جهاد نصر اصفهان

جلسه گروه زرمش با کارشناسان مجموعه جهاد نصر اصفهان

جلسه گروه زرمش با کارشناسان مجموعه جهاد نصر اصفهان

جلسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۷ با حضور جناب آقایان مهندس پور سینا، مهندس محرابی، مهندس فولاد فر و مهندس مصور از مجموعه جهاد نصر اصفهان و آقایان دکتر مشکانی، مهندس جلالی و خانم مهندس اکبری در دفتر آن مجموعه تشکیل شد.

در این جلسه که درخصوص سرمایه گذاری در معادن و محدوده‌های گروه زرمش تشکیل شده بود طرفین به بررسی شرایط و موارد همکاری پرداختند.