جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت مهندسی زرفرآور خاور میانه

جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت مهندسی زرفرآور خاور میانه

جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت مهندسی زرفرآور خاور میانه

در تاریخ سه‌شنبه ۹۴/۰۴/۰۲ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان صابر و قربانی، مدیر و کارشناس فنی شرکت مهندسی زرفرآور خاور میانه، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و مهندس صدیق در دفتر گروه زرمش برگزار گردید.
گروه معدنی و بازرگانی زرمش در پی اقدام به آغاز فعالیت استخراجی خود در برخی از محدوده‌های اکتشافی، جهت انجام آزمایش‌های مقدماتی فرآوری با شرکت مذکور وارد فعالیت شده است. در طول جلسه ابتدا کارشناسان توضیحات اجمالی در ارتباط با روش‌های گوناگون آزمایش‌های فرآوری و مراحل انجام تست‌های مورد نیاز در هر آزمایش را بیان نمودند و با توجه به اینکه قبلاً نمونه‌ی سنگ محدوده‌ی سیاستراگی گروه زرمش برای انجام تست رفتارسنجی ارسال شده بود، کلیه‌ی توضیحات در ارتباط با مراحل کار و نتایج حاصله از آزمایش بر روی این نمونه‌ی معرف را عنوان نمودند. در ادامه جناب آقای دکتر مشکانی توضیحاتی در ارتباط با ژنز و مدل کانی‌زایی در محدوده‌ی مس سه راه رنگرز و همچنین باریت محدوده‌ی ارقده بیان نمودند و با توجه به توضیحات ایشان مقرر شد تا نمونه‌های معرف توسط کارشناسان گروه زرمش از این محدوده‌‌ها تهیه شود و جهت انجام آزمایش‌های شناسایی و رفتار سنجی به آزمایشگاه مذکور ارسال گردد.