جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت سازه پردازی ایران

جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت سازه پردازی ایران

جلسه گروه زرمش با کارشناسان شرکت سازه پردازی ایران

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۱/۰۷ با حضور جناب آقایان دکتر میری، دکتر مرادی، مهندس علیان‌نژاد و خانم مهندس بخت‌آور از شرکت سازه‌پردازی ایران و آقایان دکتر میرمحمدی، دکتر شعبانی، مهندس شهسوارانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد. در این جلسه که درخصوص انجام همکاری‌های مشترک معدنی در عمان تشکیل شده بود طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.