جلسه گروه زرمش با سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO)

جلسه گروه زرمش با سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO)

جلسه گروه زرمش با سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO)

جلسه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ با حضور سرکار خانم Christina Holly (مدیر شرکت AFZCO) از کشور چین و آقایان مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در این جلسه که درخصوص بازرگانی مواد معدنی و انجام همکاری‌های مشترک معدنی تشکیل شده بود، طرفین به بررسی موارد و شرایط همکاری پرداختند.