جلسه گروه زرمش با خانم Dora Yang (مدیر ارشد بازاریابی شرکت MEPC)، آقایان Xu Donghai (مدیر منطقه‌ای شرکت STG) از کشور چین

جلسه گروه زرمش با خانم Dora Yang (مدیر ارشد بازاریابی شرکت MEPC)، آقایان Xu Donghai (مدیر منطقه‌ای شرکت STG) از کشور چین

جلسه گروه زرمش با خانم Dora Yang (مدیر ارشد بازاریابی شرکت MEPC)، آقایان Xu Donghai (مدیر منطقه‌ای شرکت STG) از کشور چین

جلسه در تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱ با حضور خانم Dora Yang (مدیر ارشد بازاریابی شرکت MEPC)، آقایان Xu Donghai (مدیر منطقه‌ای شرکت STG) از کشور چین، مهندس واحدیان (نماینده بازاریابی MEPC در ایران)، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در ابتدای جلسه نمایندگان شرکت MEPC که بزرگترین شرکت خصوصی متالورژی در چین می‌باشد، به معرفی این شرکت پرداختند و تمایل خود را در اجرای پروژه‌های EPC مس و سرب و روی گروه زرمش بیان نمودند. در ادامه خانم مهندس اکبری به معرفی گروه زرمش پرداخته و آقایان مهندس جلالی و دکتر مشکانی درخصوص پروژه‌های مس و سرب و روی گروه زرمش توضیحاتی را ارائه نمودند و نحوه همکاری مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان مقرر شد جهت همکاری بیشتر اطلاعات لازم محدوده‌های مورد نظر در اختیار نمایندگان شرکت MEPC قرار داده شود.