جلسه گروه زرمش با حضور جناب آقایان پروفسور Colin Roberts (مشاور سرمایه گذار از شرکت NRG استرالیا)، مهندس Terry Stanley (از شرکت حفاری OSD استرالیا)

جلسه گروه زرمش با حضور جناب آقایان پروفسور Colin Roberts (مشاور سرمایه گذار از شرکت NRG استرالیا)، مهندس Terry Stanley (از شرکت حفاری OSD استرالیا)

جلسه گروه زرمش با حضور جناب آقایان پروفسور Colin Roberts (مشاور سرمایه گذار از شرکت NRG استرالیا)، مهندس Terry Stanley (از شرکت حفاری OSD استرالیا)

در تاریخ ۹۵/۰۲/۰۶ جلسه‌ای با حضور جناب آقایان پروفسور Colin Roberts (مشاور سرمایه گذار از شرکت NRG استرالیا)، مهندس Terry Stanley (از شرکت حفاری OSD استرالیا)، مهندس خداویسی، مهندس صمیمی، مهندس جلالی، دکتر مشکانی و خانم مهندس اکبری در دفتر گروه زرمش تشکیل شد.
در ابتدای جلسه دو گروه استرالیایی به معرفی خود و فعالیت‌هایشان پرداخته و تمایل خود را به سرمایه‌گذاری در محدوده‌های گروه زرمش اعلام نمودند. سپس آقای مهندس جلالی و آقای دکتر مشکانی نیز پس از معرفی خود و گروه زرمش، درخصوص محدوده‌‌ها و معادن طلا، مس، سرب و روی گروه زرمش توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه نیز آقای دکتر مشکانی به همراه خانم مهندس اکبری به ارائه‌ی تصویری چند محدوده از محدوده‌های گروه زرمش پرداختند. در پایان جهت ادامه همکاری گزارشات محدوده‌های مورد نظر در اختیار گروه استرالیایی قرار داده شد.